Akustická trauma (akutrauma): všetko čo potrebujete vedieť

28. júla 2022, 21:10

Akustická trauma (skrátene akutrauma ) je poranenie vnútorného ucha, ktoré býva najčastejšie spôsobené príliš hlasným zvukom. K poraneniu vnútorného ucha pritom môže dôjsť už po jednom hlasnom zvuku (napríklad pri výbuchu) alebo pri dlhodobej práci v príliš hlučnom prostredí bez používania ochranných prostriedkov.

Obsah

 1. Druhy akustických tráum
 2. Kto je akustickou traumou najviac ohrozený?
 3. Príznaky akustickej traumy
 4. Diagnostika akustickej traumy
 5. Liečba akustickej traumy
  1. Sluchové kompenzačné pomôcky
  2. Ochrana sluchu
  3. Lieky
 6. Čo si z článku odniesť? 

Akutrauma môže byť spôsobená tiež poranením hlavy pri ktorom dôjde k ruptúre (prasknutiu) ušného bubienka alebo k poraneniu štruktúr vnútorného ucha.  

Bubienok je blana, ktorá oddeľuje zvukovod od stredného a vnútorného ucha a jeho hlavnou funkciou je prenášať zvukové signály do mozgu prostredníctvom vibrácií. Naviac tiež zaisťuje ochranu štruktúr vnútorného a stredného ucha.

Akustická trauma môže viesť k prerušeniu prenosu vibrácií z bubienka do mozgu alebo k poškodeniu ďalších štruktúr, ktoré sú pre sluch dôležité, čo môže viesť k trvalej strate sluchu a tiež k ďalším nepríjemným príznakom, ako sú napríklad tinnitus (zvonenie v ušiach) alebo praskanie v ušiach.       

Druhy akustických tráum

Akustické traumy možno rozdeliť na akútne a chronické.

Akútna akustická trauma vzniká pri náhlom poškodení bubienka alebo vnútorného ucha a strate sluchu z plného zdravia (teda napríklad po výbuchu alebo jednej hlasnej rane). 

Naproti tomu chronická akustická trauma sa rozvíja postupne a ku zhoršovaniu sluchu dochádza taktiež postupne a najčastejšou príčinou je dlhodobý pobyt alebo práca v hlučnom prostredí. 

Liečba akútnej a chronickej akutraumy sa niekedy môže podstatne líšiť.

Kto je akustickou traumou najviac ohrozený?

Medzi osoby, ktoré majú najvyššie riziko akutraumy , okrem iných, patria:

 • ľudia, ktorí dlhodobo pracujú v hlučnom prostredí (napríklad v strojárstve v dielňach s hlučnými strojmi, a pod.)  
 • ľudia, ktorí často navštevujú hudobné koncerty alebo iné podujatia, na ktorých sa prehráva hlasná hudba (okrem návštevníkov týchto akcií sa to týka aj samotných muzikantov)
 • ľudia, ktorí používajú zbrane alebo sú vystavení nadmernému hluku zo zbraní (napríklad ľudia žijúci v blízkosti strelníc, poľovníci, apod.) 
 • ľudia, ktorí nepoužívajú vhodné ochranné prostriedky (napríklad štuple do uší, a pod.) pri práci v hlučnom prostredí 

Všeobecne možno povedať, že ľudia, ktorí sú často alebo dlhodobo vystavovaní hluku o intenzite väčšej ako 85 decibelov, majú vyššie riziko akustickej traumy.

Ak pracujete v hlučnom prostredí, požiadajte vášho zamestnávateľa o zmeranie intenzity hluku. 

Všeobecne platí, že hladina hluku, ktorá je považovaná za bezpečnú pre dlhodobú prácu či pobyt je 70 dB. Pre lepšiu predstavu sa jedná zhruba o hluk vyvolaný skupinou primerane silne hovoriacich ľudí.

V rozvoji akustickej traumy sa uplatňujú hlavne tri nasledujúce faktory (1): 

 • intenzita zvuku meraná v decibeloch 
 • najvyššia dosiahnutá frekvencia zvuku (čím vyššia frekvencia zvuku, tým vyššie je riziko poškodenia):
 • celková doba, počas ktorej je postihnutá osoba vystavená pôsobeniu hluku

Príznaky akustickej traumy

Hlavným príznakom akustickej traumy je strata sluchu (hluchota), ktorej príčinou je poranenie vláskových buniek vo vnútornom uchu, ktoré prenášajú zvukové signály do sluchového centra v mozgu, kde sa jednotlivé zvuky interpretujú. 

K priamemu poškodeniu štruktúr vnútorného ucha môže dôjsť napríklad veľmi hlasným zvukom. Cortiho orgán, čo je vlastne taký prirodzený mikrofón vo vnútornom uchu, sa môže poškodiť už jednorazovým zvukom o intenzite nad 130 decibelov (2). 

Ak sa tak stane, hovoríme o akútnej akustickej traume.

Pri akutraume tiež môže dôjsť k poraneniu bubienka a drobných svalov v jeho okolí, najmä svalu nazývaného musculus tensor tympani (slovensky napínač bubienka).  

V prípade chronickej akustickej traumy sa stav pacienta zhoršuje postupne, najprv sa zhoršuje vnímanie zvukov s vyššou frekvenciou a potom i zvukov o nízkych frekvenciách.  

Vyšetrenie sluchu vykonáva otorinolaryngológ (ORL), čo je lekár špecializujúci sa choroby uší, nosa a hrdla alebo neurológ.

Jedným z prvých príznakov chronickej akustickej traumy bývajú ušné šelesty (zvonenie, bzučanie alebo pískanie v ušiach odborne nazývané tinnitus ), ktoré neustávajú ani pri pobyte v tichom prostredí a pacientovi značne znepríjemňujú život.   

Tinnitus signalizuje poškodenie sluchového ústrojenstva a vzniká nielen pri akustickej traume, ale môže byť spôsobený aj užívaním drog, zmenami v cievnom riečisku, ktoré zásobuje uši a orgány stredného a vnútorného ucha a / alebo ďalšími chorobami a faktormi. 

Avšak často je tinnitus jednou z prvých známok akustickej traumy, ak sa objaví po dlhodobom alebo opakovanom pobyte v hlučnom prostredí.  

Tinnitus môže časom odznieť alebo pretrváva a stáva sa chronickým. V prípade, že sa u vás tinnitus objaví a nevymizne do dvoch týždňov, mali by ste vyhľadať lekársku pomoc. 

Diagnostika akustickej traumy

Základom diagnostiky akustickej traumy je odber anamnézy, teda akýsi pohovor lekára s pacientom, v rámci ktorého sa vás lekár spýta, či nepracujete v hlučnom prostredí a / alebo či ste neboli u nejakého výbuchu, na hlasnom koncerte alebo či nedošlo k poškodeniu sluchu iným hlasným zvukom.    

Ďalším krokom je vyšetrenie zvané audiometria (vyšetrenie sluchu). Toto vyšetrenie dokáže presne zmerať kvalitu vášho sluchu a zistiť v akom frekvenčnom rozmedzí ste schopní počuť a aké frekvencie už nepočujete. 

Liečba akustickej traumy

Je dôležité si pamätať, že stratu sluchu (hluchotu) síce môžeme liečiť a pacientovi pomôcť, ale vyliečiť tento problém nevieme a pacient je tak schopný počuť len s pomocou špeciálnych technických pomôcok. 

Sluchové kompenzačné pomôcky

Medzi najnovšie sluchové kompenzačné pomôcky, vďaka ktorým mnoho pacientov môže znovu vnímať zvuky a počuť patria napríklad kochleárne implantáty alebo rôzne druhy naslúchadiel.

Ochrana sluchu

Hovorí sa, že štipka prevencie je lepšia ako hrsť liekov a je to pravda.

Ak musíte pracovať v hlučnom prostredí, mali by ste používať vhodné ochranné prostriedky na ochranu sluchu. Ide najmä o rôzne druhy zátok do uší či ďalšie zariadenia, ktorá chránia sluch pred poškodením hlasným zvukom. 

Lieky

V niektorých prípadoch môžu v liečbe akútnej akustickej traumy pomôcť perorálne užívané kortikosteroidy.  

Čo si z článku odniesť? 

Akustická trauma je nezvratné poranenie sluchových orgánov vnútorného ucha a bubienka, ktoré vedie k strate sluchu. Môže byť buď akútna alebo chronická.

Akútna akustická trauma vzniká pri náhlom poškodení sluchu hlasným zvukom nad 130 decibelov (napríklad pri výbuchu).

Vo väčšine prípadov sa ale akustická trauma rozvíja postupne (napríklad dlhodobým alebo opakovaným pobytom v príliš hlučnom prostredí) a pacient o sluch prichádza postupne. 

V takomto prípade hovoríme o chronickej akustickej traume, ktorej primárnym príznakom často bývajú ušné šelesty ( tinnitus ). 

Liečba akustickej traumy je zložitá, pretože poškodenie sluchu je trvalé a možno ho liečiť len sluchovými kompenzačnými pomôckami.

Niekedy môžu trochu pomôcť kortikoidy.

Najlepším spôsobom prevencie akustickej traumy je tak používanie ochranných prostriedkov (štuplov do uší) a tiež vyvarovanie sa dlhodobého pobytu v hlučnom prostredí, pokiaľ je to možné. 

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 28. júla 2022, 21:10
Dátum plánovanej revízie: 28. júla 2024, 21:10
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií