Biopsia kože: všetko čo potrebujete vedieť!

Biopsia kože: všetko čo potrebujete vedieť!
6. júl 2020 14:21

Biopsia kože je lekárske vyšetrenie slúžiace na odber vzoriek kože a podkožia za účelom ich ďalšieho vyšetrenia, z ktorého je možné diagnostikovať rôzne ochorenia, vrátane nádorov, infekčných ochorení, autoimunitných a ďalších chorôb.

Obsah

 1. Prečo sa biopsia kože vykonáva?
 2. Riziká
 3. Ako prebieha biopsia kože?
  1. Príprava na biopsii kože
  2. Priebeh biopsie kože
  3. Po kožnej biopsii
 4. Výsledky biopsie kože
 5. Čo si z článku odniesť?

K vyšetrovaniu vzoriek buniek a tkanív odobratých pri biopsii sa využívajú rôzne histolopatologické a imunohistochemické metódy.

Existujú tri hlavné druhy biopsií kože, a to:

 • Biopsia holením (shave biopsia): pri tomto druhu biopsie doberá lekár vzorky kože s  pomocou nástroja podobného bežnému holiacemu strojčeku, a to rovnakým spôsobom, ako pri holení. Ide teda v podstate o "zoškrabnutie" vrchných vrstiev kože (epidermis a časti zamše - dermis).
 • Priebojníková biopsia (punch biopsia): pri tomto type biopsie lekár vzorky kože odoberá špeciálnym nástrojom, ktorý je podobný bežnému strojárskemu priebojníku. Jedná sa o dutú kovovú trubičku, s ktorej pomocou lekár dokáže odobrať nielen vrchnú vrstvu pokožky (epidermis), ale aj hlbšie vrstvy (dermis a podkožný tuk). V niektorých prípadoch sa priebojníková biopsia používa ako liečebná metóda (napríklad v prípade malej hrčky alebo lézie na koži, ktorú je možné s pomocou priebojníka odstrániť aj s lemom zdravého tkaniva okolo).
 • Excizionálna (chirurgická) biopsia: v tomto prípade sa biopsia vykonáva chirurgicky, teda skalpelom a pri tomto type biopsie sa odoberá nielen hrčka alebo iná abnormálna štruktúra na koži, ale aj hlbšie vrstvy kože (dermis a podkožný tuk) a lem zdravého tkaniva okolo pre prípad, keby sa jednalo o nádorové ochorenie. Preto je excizionálna biopsia nielen metódou diagnostickou, ale aj liečebnou.

Prečo sa biopsia kože vykonáva?

Biopsia kože slúži predovšetkým na diagnostiku kožných a ďalších ochorení, avšak možno ju použiť aj liečebne, napríklad k odstráneniu niektorých kožných lézií, ako sú benigné alebo maligné nádory alebo rôzne hrčky alebo výrastky na koži (napríklad lipóm, melanóm, ateróm, bradavice, a pod.), pehy, névy, apod.

Biopsia kože sa používa v diagnostike a liečbe mnohých kožných ochorení, ako sú napríklad:

 • Aktinická keratóza
 • Bulózný pemfigoid a ďalšie pľuzgiernaté kožné ochorenia
 • Dermatitída, psoriáza (lupienka) a ďalšie zápalové kožné ochorenia
 • Kožné nádory, vrátane bazocelulárneho karcinómu (bazalióm), skvamocelulárneho karcinómu alebo maligného melanómu
 • Kožné infekcie
 • Visiace (pendulujíce) kožné výrastky, ako sú napríklad fibrómy alebo veruky.
 • Podozrivé pehy a ostatné výrastky na koži
 • Bradavice

Riziká

Biopsia kože je bezpečné vyšetrenie avšak, rovnako ako u každého lekárskeho výkonu či vyšetrenia, sa môžu vyskytnúť komplikácie, medzi ktoré okrem iného patria:

 • Krvácanie po biopsii
 • Hematóm (modrina) v mieste odberu vzorky
 • Jazva v mieste odberu vzorky
 • Zápal v mieste odberu vzorky
 • Alergická reakcia na topicky podávané anestetiká (znecitlivujúce lieky) či antibiotiká (lieky na liečbu a prevenciu bakteriálnych infekcií)

Ako prebieha biopsia kože?

Vlastný priebeh biopsie kože možno rozdeliť do 3 fáz, a to na prípravu na biopsiu, vlastnú biopsiu a opatreniapo biopsii.

Príprava na biopsii kože

Vo väčšine prípadov nie je na kožnú biopsiu potrebná žiadna zvláštna príprava, avšak mali by ste svojho lekára informovať:

 • Či netrpíte chorobami krvotvorby alebo ochoreniami spojenými so zvýšeným rizikom krvácania (napríklad hemofília)
 • Či ste niekedy po operačnom výkone alebo inom lekárskom vyšetrení nemali problémy s nadmerným či dlhodobým krvácaním
 • Či neužívate lieky na riedenie krvi alebo prevenciu tvorby zrazenín (napríklad warfarín, heparín, rivaroxaban, lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovovou, ako je acylpyrín alebo aspirín)
 • Či ste neprekonali kožné infekčné ochorenia, ako je napríklad impetigo
 • Či neužívate lieky na potlačenie funkcie imunitného systému (napríklad kortikoidy)
 • Či nemáte diabetes a iné chronické ochorenia

Pred vlastným vykonaním biopsie kože, v závislosti na mieste, odkiaľ sa má vzorka odoberať, vás lekár môže požiadať o odloženie príslušnej časti odevu.

Potom lekár očistí miesto odkiaľ bude vzorka kože odoberaná a jeho okolie dezinfekčným roztokom a prípadne fixkou označí miesto, odkiaľ bude vzorka tkaniva odobratá.

Potom nasleduje znecitlivenie miesta, kde bude biopsia kože vykonávaná lokálnym anestetikom, ktoré sa najčastejšie podáva injekčne. Pri aplikácii anestetika môžete po niekoľko sekúnd cítiť pocit pálenia. Po umŕtvení by ste už počas biopsie kože nemali cítiť žiadnu bolesť ani nepríjemné pocity.

Priebeh biopsie kože

Vlastný priebeh biopsie kože závisí od druhu biopsie:

Pri biopsii holením lekár s pomocou špeciálneho dvojbritvého holiaceho strojčeka alebo skalpelu oškrabe povrchovú vrstvu kože. Krvácanie v mieste odberu sa zastaví tlakom na poranenú časť kože. V prípade väčšieho krvácania sa niekedy používa kombinácia tlaku (kompresia) na ranu a liekov. Po biopsii lekár ranu ošetrí a prelepí sterilným krytím.

Pri priebojníkovej a chirurgickej biopsii sa odoberajú vzorky z hlbších vrstiev kože a podkožia, vrátane podkožného tuku, čo vedie k rozsiahlejšiemu poraneniu kože, ktoré je niekedy nutné zošiť stehmi.

Rovnako ako u biopsii holením lekári po priebojníkovej či chirurgickej biopsii ranu ošetria a prelepia sterilným krytím.

Dĺžka trvania biopsie kože závisí na veľkosti odoberanej vzorky a tiež na mieste, odkiaľ sa vzorka kože odoberá.

V priemere trvá biopsia kože zhruba 15 minút, vrátane prípravy, ošetrenia rany a poučenia pacienta o následnej domácej starostlivosti o poranené miesto.

Po kožnej biopsii

Po kožnej biopsii vám lekár môže predpísať lieky na prevenciu infekcie (napríklad antibiotiká) alebo odporučiť užívanie liekov proti bolesti (napríklad zo skupiny nesteroidných protizápalových liekov).

Lekár vás tiež poučí o tom, ako sa správne starať o ranu a v prípade väčšieho poranenia vás môže pozvať do nemocnice na preväz a kontrolu.

Niekedy sa môže stať, že sa rana po biopsii znovu rozkrváca.

Najčastejšie sa to stáva v prípade, keď užívate lieky na riedenie krvi.

Ak sa tak stane, stlačte ranu na dobu 10 - 20 minút.

Ak krvácanie aj naďalej pokračuje, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

Po kožnej biopsii na koži zostáva jazva, ktorá je spočiatku červená či ružová, ale postupne vybledne.

V niektorých prípadoch môže dôjsť k poruche hojenia rany, a potom vzniká vystúpená, nevzhľadná jazva, označovaná ako keloid.

Keloidné jazvy vznikajú najčastejšie po biopsii na krku a trupe.

Snažte sa miesto biopsie kože chrániť pred úrazmi a nerobiť veci, ktoré spôsobujú nadmerné napínanie kože.

Nadmerné naťahovanie kože po biopsii môže viesť ku krvácaniu a / alebo k zväčšeniu jazvy.

Za normálnych okolností sa jazva po kožnej biopsii hojí zhruba dva mesiace, avšak na nohách a chodidlách býva hojenie pomalšie ako na ostatných častiach tela.

O ranu po kožnej biopsii je nutné sa správne starať.

Mali by ste preto dodržiavať nasledujúce tipy:

 • Než si na ranu po kožnej biopsii siahnete, umyte si dôkladne ruky teplou vodou a mydlom.
 • Dodržujte pokyny lekára. Ak vám lekár neodporučí inak, umývajte si ranu po kožnej biopsii vodou a mydlom. V prípade, že je rana na vlasatej časti hlavy, použite na umývanie šampón.
 • Po umytí ranu dôkladne opláchnite.
 • Pri sušení uterákom ranu nedrhnite, ale sušte jej ľahkým poklepávaním uterákom.
 • Na prelepenie rany po jej ošetrení používajte priedušnu lepiacu pásku, ktorá koži umožní dýchať.

V prípade, že je rana uzavretá stehmi, umývajte ju len veľmi opatrne a so súhlasom lekára.

Výsledky biopsie kože

Odobratá vzorka kože sa musí ďalej spracovať (stabilizovať a zafarbiť) a vyšetriť pod mikroskopom (histopatologické vyšetrenie).

Niekedy sa v diagnostike využívajú aj špeciálne metódy (takzvané imunohistochemické metódy), ktoré slúžia napríklad na preukázanie prítomnosti niektorých látok v bunkách, čo môže byť známkou rôznych ochorení.

V niektorých prípadoch sa vzorky biopsie navyše odosielajú na genetické testovanie (napríklad pri diagnostike vrodených alebo dedičných chorôb).

To všetko trvá nejakú dobu, takže výsledky biopsie kože nie sú známe hneď, ale trvá minimálne niekoľko týždňov, než lekár výsledky dostane.

Genetické testovanie potom môže trvať aj niekoľko mesiacov.

O výsledkoch biopsie kože vás bude informovať váš lekár alebo si budete musieť zavolať sami.

V závislosti od výsledkov biopsie kože vám lekár odporučí vhodnú liečbu.

Čo si z článku odniesť?

Kožná biopsia je veľmi časté vyšetrenie vykonávané na účely odobratia vzorky kože a jeho vyšetrenie pod mikroskopom s cieľom zistiť príčinu pacientových ťažkostí.

Vo väčšine prípadov je biopsia kože zároveň aj liečebným výkonom, ktorý slúži na odstránenie patologických útvarov na koži, ako sú podozrivé pehy, bradavice, výrastky, nádory a ďalšie.

Podľa spôsobu prevedenia delíme kožné biopsiu na biopsiu holením (shave), biopsiu priebojníkom (punch) a chirurgickú (excizionálnu) biopsiu.

Riziká biopsie kože sú minimálne, avšak niekedy sa môže objaviť krvácanie či hematóm v mieste odberu vzorky.

Výsledky kožnej biopsie budú známe do niekoľkých týždňov a potom čo ich lekár dostane, začne vhodnú liečbu zisteného ochorenia.

Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Mayoclinic.org

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 6. júl 2020 14:21
Dátum plánovanej revízie: 6. júl 2022 14:21
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií