Aneuryzma srdca: všetko čo potrebujete vedieť

Aneuryzma srdca: všetko čo potrebujete vedieť
2. júl 2020 19:12

Aneuryzmy (vydutiny) sa najčastejšie vyskytujú na cievach, najmä na brušnej alebo hrudnej aorte. Avšak aneuryzma môže vzniknúť aj priamo na srdci, najčastejšie na jeho ľavej komore, ktorá je najviac tlakovo namáhaná, ale nie sú výnimkou ani aneuryzmy na ostatných oddieloch srdca (pravej komore a ľavej alebo pravej predsieni).

Obsah

  1. Príčiny
  2. Príznaky
  3. Diagnostika
  4. Liečba
  5. Čo si z článku odniesť?

Tento článok popisuje príčiny, príznaky, diagnostiku a liečbu aneuryzmy srdca.

Príčiny

Najčastejším typom aneuryzmy srdca je aneuryzma ľavej komory, ktoré vzniká najčastejšie u pacientov po infarkte s eleváciou ST úseku (STEMI), a to väčšinou do 5 dní od prekonaného infarktu.

Druhou častou príčinou aneuryzmy srdca, sú vrodené srdcové vady zo skupiny arytmogénnych kardiomyopatií.

Pri tejto vrodenej vade je srdcová svalovina pravej (a niekedy aj ľavej) srdcovej komory nahradená väzivom a tukom, čo vedie nielen k oslabeniu srdcovej steny a vzniku výdute čiže aneuryzmy, ale aj k vysokému riziku srdcových arytmií (poruchy srdcového rytmu), ktoré môžu spôsobiť náhlu srdcovú smrť v dôsledku komorovej tachykardie alebo ruptúry aneuryzmy.

Vzhľadom na to, že sa lekári niekedy domnievali, že táto arytmogénna kardiomyopatia postihuje len pravú komoru, nazývalo sa toto ochorenie predtým ako arytmogénna dysplázia pravej komory. 

Avšak dnes sa vie, že táto vrodená vada môže postihnúť obe komory srdca a môže viesť, okrem iného, k vzniku aneuryziem srdcovej steny.

Podľa toho, ktorá komora je dyspláziou (poruchou vývoja) postihnutá sa arytmogénne kardiomyopatie delia na arytmogénne kardiomyopatie s pravostrannou dominanciou, ľavostrannou dominanciou a na biventrikulárnu formu.

Vyššie uvedené aneuryzmy patria medzi takzvané pravé aneuryzmy.

Okrem nich existujú aj nepravé aneuryzmy srdca (takzvané pseudoaneuryzmy), kedy dôjde k prasknutiu (ruptúre) ľavej komory, čo sa prejaví vyklenutím perikardu. 

Pseudoaneuryzmy teda obsahujú prasknutú stenu ľavej komory a perikard, zatiaľ čo pravá aneuryzma je výduť celej steny srdca a obsahuje všetky tri vrstvy srdcovej steny (endokard, epikard a fibrózne tkanivo, ktoré predstavuje jazvu v mieste po infarkte myokardu). 

Ruptúra ľavej komory v drvivej väčšine prípadov vedie k smrti pacienta. 

Existuje aj aneuryzma predsieňovej prepážky. V tomto prípade je predsieňová prepážka v dôsledku genetickej poruchy vydutá a vytvára aneuryzmu.

Príznaky

Aneuryzmy srdca sa navonok nemusia prejavovať žiadnymi príznakmi a často sa stáva, že pacient o nich nevie a zistí sa až náhodne potom, čo pacient zomrie náhlou srdcovou smrťou.

Niektoré aneuryzmy sa môžu prejaviť zmenami na EKG krivke (napríklad pretrvávajúca elevácia ST úseku, dĺžka Q vĺn dlhšia ako 0,03 sekundy a hĺbka vyššia ako 1/3 amplitúdy R vlny, nízka amplitúda T vĺn, a pod.).

Samotná aneuryzma srdca sa neprejavuje žiadnymi príznakmi, ale väčšinou len komplikáciami, ktoré bývajú závažné a patrí medzi ne:

  • srdcové artymie, ktoré môžu spôsobiť smrť pacienta (komorová fibrilácia)
  • cievna mozgová príhoda alebo infarkt myokardu: v aneuryzmaticky zmenenej stene srdca ľahšie vznikajú krvné zrazeniny, ktoré sa môžu uvoľniť a dostať sa do ďalších častí tela, najčastejšie do mozgu alebo do koronárnych (vencovitých)tepien
  • prolaps mitrálnej chlopne: mitrálnej chlopňa oddeľuje ľavú predsieň od ľavej komory a pri aneuryzme prepážky medzi pravou a ľavou predsieňou môže dôjsť k jej prolapsu, čo opäť zvyšuje riziko arytmií a môže viesť aj k ďalším komplikáciám. 
  • ruptúra (prasknutie) aneuryzmy: k prasknutiu aneuryzmy srdca dochádza pomerne zriedkavo, avšak ak sa tak stane, často to vedie k smrti pacienta

Diagnostika

V diagnostike aneuryziem srdca sa využívajú najmä rôzne zobrazovacie metódy, ako sú ezofágové echo (ultrazvukové vyšetrenie srdca cez pažerák), magnetická rezonancia srdca alebo CT vyšetrenie hrudníka.

V niektorých prípadoch lekári môžu odhaliť aneuryzmu srdca aj na natívnej rtg snímke hrudníka (srdca a pľúc).

Nepriame známky aneuryzmy srdca možno niekedy odhaliť aj na EKG (elektrokardiogram), napríklad ak u pacienta po STEMI infarkte nezmizne elevácia úseku ST do niekoľkých týždňov, môže to signalizovať, že sa v mieste jazvy po infarkte vytvorila aneuryzma. 

Liečba

Vzhľadom na to, že sa na aneuryzmu srdca príde často náhodne (a niekedy až potom, čo pacient zomrie na malígnu srdcovú arytmiu typu fibrilácie komôr alebo na ruptúru steny srdca) je liečba často veľmi zložitá. 

Dôležité je správne zaliečiť ochorenia, ktoré môžu aneuryzmu srdca vyvolať (napríklad infarkt myokardu) a dbať na preventívne opatrenia, teda podávať pacientovi preventívne lieky na zníženie zrážanlivosti krvi (antiagreganciá - napríklad kyselina acetylsalicylová v nízkych dávkach), lieky na riedenie krvi (prevencia vzniku krvných zrazenín) a sledovať funkciu srdca s pomocou vhodných vyšetrení (magnetická rezonancia, ultrazvuk, EKG).  

V niektorých prípadoch (napríklad pri aneuryzme prepážky medzi srdcovými predsieňami) je možné aneuryzmu opraviť operáciou. 

Čo si z článku odniesť?

Aneuryzmy srdca nie sú také časté ako aneuryzmy hrudnej alebo brušnej aorty alebo mozgových tepien, avšak ak sa vyskytnú, môžu byť veľmi závažné a pacienta ohroziť na živote.

Aneuryzma môže postihnúť všetky oddiely srdca, najčastejšie však postihuje ľavú komoru, pravú komoru a predsieňovú prepážku. 

Podľa spôsobu vzniku je možné ich rozdeliť na vrodené (tie vznikajú na podklade vrodených vád, kedy je napríklad časť svaloviny srdcovej steny nahradená tukom a väzivom, čo vedie k oslabeniu srdcovej steny a vzniku aneuryzmy, ktoré môže prasknúť a spôsobiť smrť pacienta) a získaná (tie vznikajú najčastejšie po infarkte myokardu, v mieste jazvy v svalovine, ktorá neprevádza elektrické signály a príslušná časť srdca je tak nefunkčná, nesťahuje sa a môže sa v nej vyvinúť výduť).   

Najväčším problémom aneuryzmy srdca je vyššie riziko malígnych srdcových arytmií (najmä komorovej fibrilácie) a tiež riziko ruptúry.

Liečba aneuryzmy srdca je obtiažna, pretože pacienti často o svojej chorobe nevedia a zistí sa až ex post, napríklad pri pitve pre náhlu srdcovú smrť.

Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Radiopedia.org / Appliedradiology.com / Jamanetwork.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 2. júl 2020 19:12
Dátum plánovanej revízie: 2. júl 2022 19:12
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií