Čo je zápalové ochorenie panvy a ako sa lieči?

6. júna 2023, 5:25

Zápal vajíčkovodov (salpingitída) je dnes už zastaralý (obsoletný) názov pre takzvané zápalové ochorenie panvy (z anglického Pelvic inflammatory disease - PID) a nemali by sme tento termín používať. Ukazuje sa totiž, že zápal postihuje nielen samotné vaječníky, ale aj ďalšie ženské pohlavné orgány, ktoré se v panve nachádzajú, vrátane maternice, vajíčkovodov a samotných vaječníkov.

Obsah

 1. Čo je zápalové ochorenie panvy?
 2. Aké sú príčiny zápalového ochorenia panvy?
  1. Pohlavne (sexuálne) prenosné infekcie
  2. Ostatné príčiny zápalového ochorenia panvy
 3. Aké orgány postihuje zápalové ochorenie panvy?
 4. Komu hrozí najväčšie riziko zápalového ochorenia panvy?
 5. Príznaky zápalového ochorenia panvy
 6. Kedy vyhľadať pomoc lekára?
 7. Ako sa diagnostikuje zápalové ochorenie panvy?
 8. Hospitalizácia v nemocnici
 9. Liečba zápalového ochorenia panvy
  1. Antibiotiká
  2. Kontroly
  3. Liečba sexuálnych partnerov
 10. Komplikácie zápalového ochorenia panvy
  1. Opakované epizódy zápalového ochorenia panvy
  2. Abscesy
  3. Pretrvávajúca bolesť v oblasti panvy
  4. Mimomaternicové tehotenstvo
  5. Neplodnosť
 11. Čo si z článku odniesť?

V tomto článku sa dozviete aktuálne, vedecky overené informácie o tom, čo je zápalové ochorenie panvy, aké sú jeho príčiny, príznaky a komplikácie. Pozrieme sa aj na spôsoby liečby a diagnostiky tohto ochorenia.

Čo je zápalové ochorenie panvy?

Panvové zápalové ochorenie (tiež zápalové ochorenie panvy, hlboký zápal panvy, panvový zápal alebo PID) je ochorenie, ktoré postihuje horný (proximálny) úsek ženského pohlavného ústrojenstva, kam patria vaječníky, vajíčkovody a maternica. V minulosti gynekológovia používali samostatné názvy pre zápalové ochorenia jednotlivých orgánov (teda zápal vaječníkov, vajíčkovodov alebo maternice), ale pretože sa ukázalo, že zápaly v tejto anatomickej oblasti prakticky vždy postihujú ako vaječníky, tak vajíčkovody a maternicu, označujú se po novom tieto ochorenia jedným spoločným názvom, ako panvové zápalové ochorenie. 

Toto ochorenie je pomerne časté a postihuje najmä sexuálne aktívne ženy vo veku 15 až 24 rokov. Môže sa ale vyskytnúť aj u starších žien. 

Zhrnutie: Zápalové ochorenie panvy je ochorenie charakterizované zápalovým postihnutím ženských pohlavných orgánov, ktoré se nachádzajú v panve, teda maternice, vaječníkov, vajíčkovodov a ďalších.

Aké sú príčiny zápalového ochorenia panvy?

Panvové zápalové ochorenie (VTO, PID) je spôsobené infekciou (zápalom) v hornej časti pohlavného ústrojenstva ženy. 

Vo väčšine prípadov sa jedná o bakteriálnu infekciu, ktorá sa do panvy rozšíri z pošvy (vagíny) alebo krčka maternice (vstup do maternicovej dutiny z pošvy) a postupne zasahuje maternicu, vajíčkovody a vaječníky. 

Panvové zápalové ochorenie obvykle vyvoláva viac než jeden druh baktérií a pre lekára je často veľmi obtiažne určiť konkrétneho pôvodcu. Preto sa tento typ zápalu lieči kombináciou antibiotík, aby sa pokryli, pokiaľ možno všetky baktérie, ktoré tento zápal často vyvolávajú. 

Pohlavne (sexuálne) prenosné infekcie

Zhruba v jednom zo štyroch prípadov je príčinou zápalového ochorenia panvy sexuálne prenosná infekcia, ako sú gonokokové alebo chlamýdiové infekcie (1).

Baktérie, ktoré tieto infekcie vyvolávajú (teda Neisseria gonorrhoeae a rôzne druhy chlamýdií, ako sú Chlamydia trachomatis, Chlamydia pecorum, Chlamydophila pneumoniae a Chlamydophila psittaci) obvykle napadnú len krčok (hrdlo) maternice a v tejto fáze je ich liečba pomerne jednouchá a často pomôže len jediná dávka antibiotík. Bohužiaľ ale mnohé chlamýdiové infekcie krčka zostávajú nerozpoznané a neliečené, a potom hrozí riziko, že tieto baktérie napadnú pohlavné orgány uložené v panve (maternicu, vajíčkovody a vaječníky) a infekcia sa rozšíri až na ne. 

Odhaduje sa, že u asi 1 z 10 žien s neliečenou chlamýdiovou infekciou sa do roka rozvinie panvové zápalové ochorenie. 

Ostatné príčiny zápalového ochorenia panvy

V mnohých prípadoch nie je možné zistiť konkrétnu príčinu hlbokého zápalu panvy (23). 

Niekdy môžu tento zápal vyvolať aj za normálnych okolností neškodné baktérie, ktoré žijú v pošve a napadnú krčok maternice a následne ďalšie orgány v malej panve. Tieto druhy baktérií sú síce v pošve neškodné, ale ak sa dostanú na maternicu alebo do vaječníkov, môžu vyvolať ťažký zápal. 

Najväčšie riziko vám hrozí v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak ste už niekedy mali panvové zápalové ochorenie
 • Ak pri pôrode alebo potrate došlo k poškodeniu krčka maternice
 • Ak ste boli na výkone, pri ktorom musí dôjsť k inštrumentálnemu otvoreniu hrdla maternice (umelé prerušenie tehotenstva), kyretáž maternice, vloženie vnútromaternicového telieska, apod.
Zhrnutie: Panvové zápalové ochorenie najčastejšie spôsobujú pohlavne prenášané infekcie, a to hlavne chlamýdie a gonokoky. Vyššie riziko majú aj ženy po pôrode, potrate alebo výkonoch, pri ktorých dochádza k otvoreniu čípku maternice (napríklad zavedenie telieska, kyretáž maternice, interrupcia, apod.).

Aké orgány postihuje zápalové ochorenie panvy?

Pri ascendentnom (vzostupnom) šírení infekcie z vagíny a krčku maternice môže zápal postupne napadnúť (4):

 • vnútornú výstelku maternice (endometrium)
 • vajíčkovody
 • tkanivá v okolí maternice (parametrium)
 • vaječníky
 • vnútornú výstelku brušnej dutiny (peritoneum)

Podľa toho, aká časť pohlavného ústrojenstva je postihnutá zápalom, hovoríme o endometritíde (zápale endometria), salpingitíde (zápale vajíčkovodov), ovaritíde (zápale vaječníka) alebo peritonitíde (zápale peritonea).

Ak zápal napadne vaječníky a vajíčkovody, môžu v nich vznikať kapsy (dutiny) vyplnené hnisom, zvané abscesy. 

Zhrnutie: Panvové zápalové ochorenie postihuje maternicu, okolité tkanivá (parametrium), vaječníky a vajíčkovody. Môže se ale rozšíriť aj do celej dutiny brušnej a spôsobiť zápal peritonea.

Komu hrozí najväčšie riziko zápalového ochorenia panvy?

Panvové zápalové ochorenie môže postihnúť každú ženu, bez ohľadu na vek či zdravotný stav, ale najväčší riziko hrozí: 

 • ženám, ktoré majú viac než jedného sexuálneho partnera
 • ženám, ktoré majú nového sexuálneho partnera
 • ženám, ktoré v minulosti trpeli sexuálne prenosnými chorobami či zápalmi
 • ženám mladším ako 25 rokov
 • ženám, ktoré začali pohlavne žiť v mladom veku

Príznaky zápalového ochorenia panvy

Panvové zápalové ochorenie často nevyvoláva žiadne ťažkosti a neprejavuje sa žiadnymi zvláštnymi príznakmi (5). 

Väčšina žien má len "mierne" ťažkosti, ako sú napríklad:

 • bolesť v oblasti panvy, vaječníkov alebo dolnej časti brucha
 • bolesť pri pohlavnom styku
 • bolesť pri močení
 • krvácanie po pohlavnom styku alebo mimo menštruáciu
 • silné menštruačné krvácanie
 • bolestivá menštruácia
 • vaginálny výtok žltej až zelenej farby

U niektorých žien ale môže dôjsť až k rozvoju veľmi závažných ťažkostí, ako sú:

 • silná  bolesť v dolnej časti brucha
 • vysoká horúčka
 • nevoľnosť a zvracanie
Zhrnutie: Zápalové ochorenie panvy postihuje hlavne ženy, ktoré majú viac sexuálnych partnerov a ženy mladšie ako 25 rokov. Často se toto ochorenie prejavuje len miernymi alebo žiadnymi príznakmi, ako sú silnejšia menštruácia alebo bolesť pri pohlavnom styku. Niekedy môžu byť príznaky závažnejšie, ako napríklad silná bolesť v dolnej časti brucha, nevoľnosť, zvracanie alebo vysoké horúčky.

Kedy vyhľadať pomoc lekára?

Ak se u vás objavia niektoré z vyššie uvedených príznakov, obráťte sa na vášho praktického lekára alebo (lepšie) gynekológa. 

V prípade silných bolestí brucha, nevoľnosti, zvracania, silného krvácania alebo vysokých teplôt si zavolajte záchranku na čísle 155.

Nedostatočná alebo žiadna liečba panvového zápalového ochorenia zvyšuje riziko závažných komplikácií (viz. ďalej). 

Riziko komplikácií tiež rastie pri opakovaných zápaloch. 

Ako sa diagnostikuje zápalové ochorenie panvy?

Neexistuje žiadny jednoduchý test či vyšetrenie, pomocou ktorého by lekár mohol hlboký panvový zápal diagnostikoval (5).

Diagnóza sa tak často stanoví len na základe vašich ťažkostí a podľa gynekologického vyšetrenia. 

Lekár sa vás najprv opýta na to, aké príznaky sa u vás prejavujú a tiež na váš sexuálny život. Následne vykoná bežnú gynekologickú prehliadku, aby zistil prítomnosť vaginálneho výtoku, napätia či bolesti v panvovej a brušnej krajine. Ak máte panvové zápalové ochorenie, môže byť gynekologická prehliadka nepríjemná až bolestivá. 

V priebehu vyšetrenia vám lekár odoberie stery zo steny pošvy a krčka maternice. Tieto stery naberie na vatovú tyčinkou a odošle do laboratória, kde sa zistí, či sú v steru prítomné baktérie a ak áno, stanoví ich citlivosť na antibiotiká. 

Pozitívny test na chlamýdie alebo gonokoky môže byť známkou panvového zápalového ochorenia, ale ani negatívne testy na tieto baktérie diagnózu tohto ochorenia nevylučujú. 

Pretože sa zápalové ochorenie panvy veľmi ťažko diagnostikuje, robí lekár aj ďalšie vyšetrenia, ktorými sa snaží zistiť známky zápalu a infekcie a vylúčiť iné možné príčiny vašich ťažkostí. 

Medzi vyšetrenia vykonávané v rámci diagnostiky zápalového ochorenia panvy patria: 

 • vyšetrenie moču a krvi
 • tehotenský test
 • vyšetrenie ultrazvukom (obvykle sa robí zvnútra pošvy ako takzvané transvaginálne ultrasonografické vyšetrenie)

V niektorých závažných prípadoch, kedy má žena veľké ťažkosti alebo majú lekári podozrenie, že by sa mohlo jednať o náhlu príhodu brušnú (napríklad zápal slepého čreva), sa panvové zápalové ochorenie diagnostikuje až pri operácii. Tá je často vykonávaná laparoskopicky z dvoch až troch drobných rezov na bruchu a stav panvových orgánov sa sleduje kamerou. Potom je možné odobrať vzorku tkaniva na biopsiu, ktorá môže pomôcť pri určení definitívnej diagnózy panvového zápalového ochorenia.

Hospitalizácia v nemocnici

V niektorých prípadoch môže panvové zápalové ochorenie vyžadovať urgentnú hospitalizáciu v nemocnici.   

Jedná sa najmä o nasledujúce prípady:

 • Ak ste tehotná alebo sa lekári domnievajú, že by ste mohli mať mimomaternicové tehotenstvo
 • Ak vás trápia ťažkosti ako je nevoľnosť, zvracanie a horúčka
 • Ak majú lekári podozrenie na absces
 • Ak nemôžete užívať antibiotiká perorálne alebo ak je vyžadované ich injekčné podanie z dôvodu rýchlosti nástupu účinku
 • Ak váš stav vyžaduje urgentný operačný výkon (napríklad pri zápale slepého čreva).
Zhrnutie: Neexistuje žiadny jednoduchý test na stanovenie diagnózy panvového zápalového ochorenia. Lekár vždy bude vychádzať z príznakov ochorenia a z gynekologickej prehliadky, ktorú môže doplniť ultrazvukom, vyšetrením krvi či moču a odberom sterov zo steny pošvy a krčka maternice. Niekedy vám lekár môže urobiť aj tehotenský test. Hospitalizácia pri panvovom zápalovom ochorení nie je vždy nutná, ale v urgentných alebo závažných prípadoch musíte počítať s tým, že zostanete v nemocnici.

Liečba zápalového ochorenia panvy

Ak je panvové zápalové ochorenie diagnostikované včas, je možné toto ochorenie jednoducho a účinne liečiť pomocou antibiotík, ktoré vám predpíše praktický lekár alebo gynekológ (67). 

Neliečené alebo neskoro liečené zápalové ochorenie panvy však ale môže viesť k závažným komplikáciám, z ktorých najčastejšie sú opakované chronické zápaly panvy, abscesy vaječníkov a vajíčkovodov, dlhotrvajúca silná bolesť a neplodnosť. Podrobnejšie sa o komplikáciách panvového zápalového ochorenia dozviete nižšie. 

Antibiotiká

Liečbu antibiotikami je nutné zahájiť bezodkladne, a to ešte predtým než dorazia výsledky zo sterov. Preto lekári nasadzujú antibiotiká empiricky a prípadne sa dávkovanie či druh antibiotík upraví potom, ako dorazia výsledky z mikrobiológie.

Pretože zápalové ochorenie panvy spôsobuje niekoľko rôznych baktérií, obvykle budete musieť užívať kombináciu viacerých antibiotík, a to aj v prípade, kedy sú ako pôvodcovia zápalu určené gonokoky alebo chlamýdie.

Medzi antibiotiká, ktoré sa bežne na liečbu panvového zápalového ochorenia predpisujú, patria:

 • Ofloxacín
 • Metronidazol
 • Ceftriaxón
 • Doxycyklín

Ak ste tehotná alebo sa domnievate, že by ste mohli byť v inom stave, povedzte to vášmu lekárovi ešte predtým, než vám antibiotiká predpíše, pretože niektoré antibiotika nesmiete v tehotenstve či počas dojčenia užívať.

Antibiotiká budete obvykle užívať po dobu 14 dní, a to perorálne (ako tablety). V prípade závažného zápalu vám môže lekár dávať antibiotiká vnútrožilovo za hospitalizácie v nemocnici. Niekedy lekári liečbu zahája jednorázovou injekciou antibiotík, a potom sa pokračuje už vo forme tabletiek.

Konkrétny spôsob liečby závisí na vašom zdravotnom stave a tiež na rozhodnutí lekára.

Je dôležité vždy dobrať celú predpísanú dávku antibiotík, a to aj v prípade, kedy sa cítite lepšie, aby sa infekcia poriadne odstránila a baktérie vyhubili.

Ak vás navyše trápia bolesti brucha alebo podbrušia, môže vám lekár okrem antibiotík odporučiť užívanie liekov proti bolesti, akými sú napríklad paracetamol (Panadol, Paralen) alebo ibuprofén (Brufen).

Kontroly

Niekedy vám lekár odporučí kontrolu za 3 dni po zahájení liečby, aby zistil, či nasadené antibiotiká fungujú. 

Ak nie, zmení vám antibiotiká a pozve si vás následne na ďalšiu kontrolu, opäť za zhruba 3 - 4 dni 

Ak sa váš stav nezlepší do 3 dní od nasadenia antibiotickej liečby, môže vám lekár odporučiť hospitalizáciu v nemocnici a indikovať ďalšie vyšetrenia a liečbu. 

Ak máte zavedené vnútromaternicové teliesko, môže vám lekár odporučiť jeho vybratie, ak sa váš stav nezlepší po nasadení antibiotík, pretože môže byť zdrojom infekcie, ktorá sa z neho šíri do ostatných orgánov v malej panve.

Liečba sexuálnych partnerov

Všetci partneri, s ktorými ste v posledných šiestich mesiacoch predtým, než sa u vás objavili príznaky panvového zápalového ochorenia, mali pohlavní styk, musia byť riadne vyšetrení a vyliečení, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu infekcie. Platí to aj v prípade, kedy sa nepodarí zistiť žiadnu konkrétnu príčinu vašich ťažkostí. 

Rovnako tak je nutné vyliečiť aj vášho dlhodobého sexuálneho partnera, pretože ak by sa tak nestalo, zvyšuje sa riziko, že sa vám panvové zápalové ochorenie po liečbe vráti. 

Až do skončenia liečby by ste sa vy aj váš partner mali vyhýbať pohlavnému styku. 

Ak ste v posledných šiestich mesiacoch nemali žiadneho sexuálneho partnera, mali by ste požiadať vášho posledného partnera, aby sa dostavil na vyšetrenie. Požiadajte o pomoc vášho gynekológa alebo venerológa (lekára špecializujúceho sa na pohlavné choroby - obvykle tieto choroby liečia kožní lekári). 

Zhrnutie: Liečba panvového zápalového ochorenia musí byť včasná a dostatočne razantná a spočíva v užívaní antibiotík a liekov proti bolesti. Je tiež nutné vyliečiť vašich sexuálnych partnerov, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu infekcie či návratu ochorenia po jeho vyliečení.

Komplikácie zápalového ochorenia panvy

V niektorých prípadoch môže panvové zápalové ochorenie vyvolať závažné dlhodobé komplikácie, a to najmä v prípade, kedy tento stav rýchlo nebudeme liečiť antibiotikami. 

Väčšina žien, ktoré boli včas a dostatočne liečené antibiotikami, nemajú žiadne komplikácie v súvislosti s panvovým zápalovým ochorením.

Medzi najčastejšie komplikácie panvového zápalového ochorenia všeobecne patria:

Opakované epizódy zápalového ochorenia panvy

Niektorým ženám sa panvové zápalové ochorenie opakovane vracia. V takom prípade hovoríme o "rekurentnom panvovom zápalovom ochorení".

Dochádza k tomu najmä v prípade, kedy sa počiatočná infekcia dostatočne nevylieči. To sa často stáva vtedy, keď nedoberiete celú predpísanú dávku antibiotík alebo v prípade, kedy váš sexuálny partner nebol vyšetrený a vyliečený a prenáša chorobu naďalej. 

Ak panvové zápalové ochorenie poškodí maternicu alebo vajíčkovody, bude pre baktérie v budúcnosti jednoduchšie uchytiť sa v miestach poškodených tkanív a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že ochoriete znova. 

Opakované epizódy panvového zápalového ochorenia navyše zvyšujú riziko neplodnosti.

Abscesy

Zápalové ochorenie panvy môže niekedy spôsobiť vznik hnisom vyplnených dutín, zvaných abscesy. Tie najčastejšie vznikajú vo vajíčkovodoch a vaječníkoch.

Absces je možné liečiť antibiotikami, ale často je nutné ho najprv vypustiť (odborne drenáž abscesu). Vypúšťa sa buď použitím punkčnej ihly pod ultrazvukovou kontrolou alebo laparoskopicky (v rámci operačného výkonu).

Pretrvávajúca bolesť v oblasti panvy

U niektorých žien môže zápalové ochorenie panvy vyvolať chronickú bolesť panvy, a podbrušku. Táto bolesť často býva až neznesiteľná a môže spôsobiť ďalšie problémy a ťažkosti, ako sú napríklad nespavosť (insomnia) alebo depresia.

Ak vás trápia chronické bolesti panvy alebo podbrušku, lekári vám najprv predpíšu lieky na bolesť (analgetiká) a urobia ďalšie vyšetrenie, aby zistili konkrétnu príčinu bolesti. Ak sa nepodarí bolesť zvládnuť s pomocou bežne používaných liekov proti bolesti, odošle vás gynekológ do špeciálnej ambulancie liečby bolesti (takú ambulanciu nájdete v každej okresnej nemocnici, väčšinou funguje pod oddelením ARO/RES - anesteziologicko-resuscitačné oddelenie).

Mimomaternicové tehotenstvo

Mimomaternicové tehotenstvo je stav, kedy sa oplodnené vajíčko neuhniezdi v maternici, ale najčastejšie v niektorom z vajíčkovodov. 

Mimomaternicové tehotenstvo (odborne extrauterinná gravidita) je relatívne častou komplikáciou panvového zápalového ochorenia, pretože po zápaloch vo vajíčkovodoch často vznikajú zrasty, cez ktoré oplodnené vajíčko len obtiažne preniká do maternice a môže sa zastaviť a začať rásť vo vajíčkovode.

Oplodnené vajíčko zahniezdené na nesprávnom mieste môže spôsobiť prasknutie (ruptúru) vajíčkovodu, čo môže viesť k ťažkému až život ohrozujúcemu vnútornému krvácaniu.

Ak majú lekári podozrenie na mimomaternicové tehotenstvo, môžu vám buď podať lieky na zastavenie rastu vajíčka alebo sa vykoná operácia s názvom salpingotomia (salpinx je latinský názov vajíčkovodu), kedy sa vajíčkovod so zahniezdeným oplodneným vajíčkom preruší a vajíčko zničí. 

Neplodnosť

Panvové zápalové ochorenie môže niekedy viesť až k neplodnosti v dôsledku nepriechodnosti vajíčkovodov. Príčina neplodnosti je rovnaká ako u mimomaternicového tehotenstva, a to zrasty či abscesy vo vajíčkovodoch po panvovom zápalovom ochorení. Cez zrasty vajíčko nemôže preniknúť do maternice a ak máte zrasty v oboch vajíčkovodoch, môžete byť neplodná. 

Neplodnosť je pomerne častou komplikáciou panvového zápalového ochorenia. 

Odhaduje sa, že neplodnosť postihne zhruba 1 z 10 žien s panvovým zápalovým ochorením. Avšak štúdia prevedená v Spojených štátoch amerických zistila, že ženy s úspešne vyliečeným panvovým zápalovým ochorením, majú rovnakú šancu otehotnieť ako "zdravá" populácia. 

Nepriechodnosť vaječníkov je niekedy možné odstrániť operatívne. Ak to nie je možné alebo sa to nepodarí a vy chcete mať deti, môžete uvažovať o technikách asistovanej reprodukcie, ako je napríklad in-vitro fertilizácia (IVF).

Pri IVF dochádza k chirurgickému odberu vajíčka z vášho vaječníka. Vajíčko je in-vitro oplodnené spermiami vášho partnera a následne vrátené späť do maternice. 

Úspešnosť IVF je pomerne vysoká, ale závisí aj na vašom veku a ďalších faktoroch.

Zhrnutie: Medzi komplikácie panvového zápalového ochorenia patria rekurentné ataky ochorenia, chronická bolesť v oblasti panvy, abscesy vaječníkov a vajíčkovodov, mimomaternicové tehotenstvo a neplodnosť.

Čo si z článku odniesť?

Zápalové ochorenie panvy je súhrnné označenie pre zápal vajíčkovodu, vaječníkov alebo maternice. Jedná se o veľmi nepríjemné a bolestivé ochorenie, ktoré pri správnej liečbe nezanecháva žiadne následky, ale pri nedostatočnej alebo neskorej liečbe môže viesť k trvalým následkom v podobe neplodnosti či chronickej panvovej bolesti.

Liečba panvového zápalového ochorenia patrí výhradne do rúk lekára. Ak sa u vás objaví niektoré z častých prejavov tejto choroby, ako sú bolesť pri pohlavnom styku, chronické bolesti podbrušku či brucha, krvácanie mimo menštruáciu či silné až bolestivé menštruačné krvácanie, vyhľadajte pomoc vášho gynekológa.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

NHS.UK

Zdroje obrázkov:

Pixabay.com

Dátum vydania: 6. júna 2023, 5:25
Dátum plánovanej revízie: 6. júna 2025, 5:25
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií