Aké sú liečivé a nežiaduce účinky koloidného striebra?

13. januára 2023, 5:50

Koloidné striebro patrí medzi obľúbené alternatívne (prírodné) spôsoby liečby. Jeho zástancovia tvrdia, že je to účinný liek na všetky druhy zápalov a ochorení, od bežného nachladnutia až po rakovinu. Avšak užívanie koloidného striebra môže mať aj závažné nežiaduce účinky.

Obsah

 1. Čo je koloidné striebro a prečo ho používame?
 2. Ako koloidné striebro funguje?
 3. Liečivé účinky koloidného striebra
  1. Antibakteriálne účinky
  2. Antivírusové účinky
  3. Antimykotické účinky
 4. Bezpečnosť a nežiaduce účinky
 5. Mali by ste koloidné striebro používať?

Čo je koloidné striebro a prečo ho používame?

Koloidné striebro je názov, ktorým sa označuje suspenzia drobných častíc striebra v kvapaline.

Pretože sú čiastočky striebra veľmi malé, nie je možné ich zo suspenzie bežnou filtráciou odstrániť. 

Veľkosť častíc striebra v koloidnom roztoku je rôzna a niektoré častice sú také malé, že ich nazývame "nanočastice". To znamená, že sú menšie než 100 nm a nie sú viditeľné voľným okom (1).

Pred objavom moderných antibiotík sa koloidné striebro používalo ako univerzálny liek na veľa infekcií a ochorení.

V poslednej dobe sa opäť teší veľkej obľube a niektorí ľudia tvrdia, že dokáže nahradiť antibiotiká a ďalšie lieky na liečbu bakteriálnych, vírusových a plesňových infekcií.

Veľa ľudí sa tiež domnieva, že s pomocou koloidného striebra môžeme liečiť lymskú boreliózu, tuberkulózu alebo AIDS (ochorenie vyvolané vírusom HIV, ktoré narušuje normálne fungovanie imunitného systému).

Ľudia, ktorí koloidné striebro užívajú, ho buď jedia ako doplnok stravy alebo si ho aplikujú priamo na pokožku.

Na trhu sú k dispozícii rôzne prípravky s koloidným striebrom a líšia sa podľa toho, aké množstvo striebra obsahujú.

Zhrnutie: Koloidné striebro je suspenzia častíc striebra v kvapaline. Jedná sa o veľmi starý liek, ktorý sa v minulosti používal na liečbu bakteriálnych, vírusových a plesňových (hubových) infekcií.

Ako koloidné striebro funguje?

Koloidné striebro má údajne pri perorálnom (ústami) či topickom (aplikácia priamo na ranu) použití antibakteriálne a protizápalové účinky.

Ako koloidné striebro funguje nie je presne známe, ale výskum naznačuje, že sa viaže na bielkoviny v bunkovej stene baktérií a narušuje ich plazmatickú membránu (234).

Cez narušenú plazmatickú membránu sa koloidné striebro dostáva do buniek, kde poškodzuje bakteriálnu DNA a blokuje metabolické pochody v bunke, čo vedie k smrti celej bakteriálnej bunky.

Odborníci sa domnievajú, že účinnosť koloidného striebra závisí do značnej miery na veľkosti a tvaru častíc striebra v koloidnom roztoku a tiež na ich koncentrácii (56).

Väčšie množstvo malých častíc má väčší povrch než menšie množstvo veľkých častíc. Preto roztok koloidného striebra, ktorý obsahuje nanočastice (teda menšie čiastočky), uvoľňuje viac iónov striebra.

Ióny striebra sa uvoľňujú z koloidného roztoku striebra vždy, keď príde do styku s vlhkým prostredím, ako jsou napríklad telesné tekutiny.

Ióny striebra sú považované za "biologicky aktívnu" substanciu, ktorá je zodpovedná za liečivé účinky koloidného striebra (478).

Je však nutné poznamenať, že prípravky s koloidným striebrom nepodliehajú žiadnej zásadnej regulácii a môžu vyvolať veľmi závažné nežiaduce účinky.

Problém je tiež to, že kvalita komerčne dostupných prípravkov s koloidným striebrom sa líši nielen z hľadiska veľkosti a počtu častíc striebra, ale aj z hľadiska celkovej čistoty a kvality, čo má podstatný vplyv na účinnosť.

Zhrnutie: Ako presne koloidné striebro funguje, nevieme, ale lekári sa domnievajú, že sa viaže na bakteriálne bunky a poškodzuje ich bunkovú stenu a DNA, čo vedie k smrti bunky.

Liečivé účinky koloidného striebra

Niektorí ľudia tvrdia, že koloidné striebro pomáha pri liečbe bakteriálnych, vírusových a plesňových infekcií.

Antibakteriálne účinky

Pred objavením antibiotík bolo koloidné striebro obľúbeným a často používaným antibakteriálnym liečivom.

Laboratórne štúdie naznačujú, že koloidné striebro dokáže zabiť veľa rôznych druhov baktérií (8910).

Vďaka tomu sa stalo súčasťou rôznych liečivých prípravkov, ako sú masti alebo obväzy na rany (711).

Vzhľadom na riziká spojené s vnútorným (perorálnym) užívaním koloidného striebra nie je možné uskutočniť štúdie zamerané na sledovanie antibakteriálnych účinkov vnútorne užívaného koloidného striebra (12).

Antivírusové účinky

Zástancovia koloidného striebra tiež tvrdia, že dokáže zabíjať aj vírusy.

Niektoré štúdie naznačujú, že nanočastice striebra naozaj vírusy môžu zabíjať (13).

Je ale nutné si uvedomiť, že množstvo nanočastíc striebra v roztoku koloidného striebra sa značne líši. A jedna z posledných štúdií navyše zistila, že koloidné striebro vírusy nezabíja, a to ani v laboratórnych podmienkach (9).

Rovnako, ako u antibakteriálnych účinkov, je treba poznamenať, že ani antivírusové účinky vnútorne užívaného koloidného striebra neboli skúmané v humánnych štúdiách, takže nemáme žiadne dôkazy o jeho účinnosti.

Antimykotické účinky

Koloidné striebro má údajne tiež antimykotické účinky.

Jedna laboratórna štúdia naznačuje, že zastavuje rast niektorých plesní (14).

Avšak v laboratórnych podmienkach dokáže plesne zahubiť veľa rôznych látok a neznamená to, že by koloidné striebro dokázalo vyliečiť mykotické infekcie aj u ľudí.

V súčasnej dobe zatiaľ nemáme dostatok dôkazov, ktoré by účinnosť koloidného striebra v liečbe plesňových infekcií potvrdzovali.

A nemáme ani žiadne štúdie, ktoré by skúmali antimykotické účinky koloidného striebra pri jeho vnútornom užívaní.

Zhrnutie: Koloidné striebro má údajne antibakteriálne, antivírusové a antimykotické účinky. Nemáme však žiadne presvedčivé dôkazy o tom, že koloidné striebro proti baktériám, vírusom a plesniam skutočne pôsobí.

Bezpečnosť a nežiaduce účinky

Každý deň sme vystavení pôsobeniu malého množstva striebra (15).

Nachádza sa totiž v malom množstve napríklad v pitnej vode, potravinách a dokonca aj vo vzduchu, ktorý dýchame.

Striebro ako prvok, ktorý sa nachádza voľne v prírode okolo nás, je považované za relatívne bezpečné.

Nemáme však dostatok informácií o účinkoch nanočastíc striebra v koloidných roztokoch a vnútorné užívanie koloidného striebra je považované za zdraviu škodlivé.

Najväčšie riziko spojené s dlhodobým užívaním koloidného striebra predstavuje argýria (otrava striebrom).

Ide o ochorenie, pri ktorom dochádza k modrošedému sfarbeniu kože v dôsledku akumulácie častíc striebra v tele a pokožke. Striebro sa tiež môže ukladať v črevách, pečeni, obličkách a ostatných orgánoch (16).

Najväčšie riziko argýrie je u osôb, ktoré vnútorne užívajú doplnky stravy s koloidným striebrom a tiež u ľudí, ktorí denne so striebrom pracujú.

Aby sa argýria rozvinula, museli by ste konzumovať častice striebra dlhú dobu. Nepoznáme však presné množstvo striebra ani dobu užívania, ktoré by už mohli byť rizikové (16).

Rovnako tak nepoznáme riziká a nežiaduce účinky spojené s konzumáciou nanočastíc striebra z prípravkov s koloidným striebrom.

Avšak vzhľadom na to, že nanočastice sa jednoduchšie dostávajú do buniek a môžu tiež prenikať hematoencefalickou bariérou (bariéra medzi krvou a mozgom), je ich konzumácia s vysokou pravdepodobnosťou riziková (6).

Aplikácia koloidného striebra na kožu je považovaná za menej rizikovú než vnútorné užívanie, ale ak koloidné striebro obsahuje nanočastice, môže dochádzať k ich vstrebávaniu do krvi aj cez pokožku (17).

Navyše, ak koloidné striebro často nanášate na otvorenú ranu, môže sa ukladať v okolitých tkanivách a vyvolať miestnu (lokálnu) argýriu (18).

Ďalším nežiaducim účinkom koloidného striebra je alergická reakcia, ktorá je našťastie veľmi vzácna (7).

Zhrnutie: Konzumácia (vnútorné užívanie) koloidného striebra môže viesť k vzniku ochorenia zvaného argýria. Riziková je aj konzumácia nanočastíc striebra z koloidných roztokov.

Mali by ste koloidné striebro používať?

Prípravky s koloidným striebrom sa značne líšia obsahom nanočastíc a koncentrácie roztokov. Preto môžu byť ich účinky značne rozdielne.

Konzumácia koloidného striebra vo forme doplnkov stravy nemá žiadny prínos pre vaše zdravie.

Vzhľadom na nežiaduce účinky a na nedostatok dôkazov o skutočnej účinnosti koloidného striebra nie je jeho používanie dobrý nápad, s výnimkou situácií, kedy vám jeho krátkodobé používanie predpíše a odporučí lekár.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Spracované podľa Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Pixabay.com

Dátum vydania: 13. januára 2023, 5:50
Dátum plánovanej revízie: 13. januára 2025, 5:50
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií