Nočné pocikávanie u detí (enuréza)

30. januára 2018, 12:10

Nočné pomočovanie je veľmi bežný detský problém, ktorý u väčšiny detí pominie sám bez akejkoľvek liečby. Na druhej strane, liečbu, ktorá urýchli zvládanie pomočovania, je lepšie začať skôr ako neskôr. Liečba sa zvažuje u detí starších ako päť rokov.

Obsah

 1. Nočné pomočovanie - o čo vlastne ide?
 2. Prečo sa dieťa pocikáva?
 3. Čo môžete vyskúšať, ak sa dieťa v noci pomočuje?
  1. Detské plienky
  2. Pokoj, pocit istoty a lásky
  3. Vysvetlenie situácie dieťaťu
  4. Zodpovednosť dieťaťa
  5. Nočné vstávanie
  6. Pitný režim
  7. Nosenie dieťaťa na záchod
  8. Zápcha
  9. Praktické tipy
 4. Aké možnosti liečby enurézy máme k dispozícii?
  1. Budiace prístroje - alarm systémy
  2. Tipy na zvýšenie úspešnosti liečby nočného pomočovania
  3. Lieky
  4. Systém odmien

Nočné pomočovanie - o čo vlastne ide?

Nočné pomočovanie je stav, keď dieťa počas spánku nedokáže zadržať moč. Rodičia väčšinou očakávajú, že deti vo veku 3 rokov sa už počas noci pocikávať nebudú. Hoci mnoho detí v tomto veku už zvláda prečkať noc bez toho, aby u nich došlo k úniku moču, užívanie plienok na noc  je pomerne bežné až do začatia školskej dochádzky. No ani po dosiahnutí školského veku nie je nočné pomočovanie ojedinelé. Pomočuje sa asi jedno päťročné dieťa zo siedmich a jedno desaťročné dieťa z dvadsiatich. U detí mladších ako 5 rokov je nočné pomočovanie považované za normálne.

Nočné pomočovanie u dieťaťa, ktoré doteraz nemalo obdobie takzvaných suchých noci, nazývame primárna enuréza. Sekundárna enuréza je situácia, kedy dieťa už chvíľu močový mechúr v noci ovládať dokázalo, ale o nejaký čas sa nočné pomočovanie objavilo opäť.  Enuréza je asi dvakrát častejšia u chlapcov ako u dievčat.

Prečo sa dieťa pocikáva?

U väčšiny detí nie je tento stav spôsobený žiadnou konkrétnou príčinou. Nie je to chybou dieťaťa. Nočné pomočovanie vzniká vtedy, keď je objem moču tvoreného v noci väčší, ako dokáže močový mechúr udržať. Pocit naplnenia močového mechúra zrejme nie je dostatočne silný, aby dieťa prebudil zo spánku.

Uvažuje sa o niektorých faktoroch, ktoré môžu do istej miery prispievať k nočnému pomočovaniu:

 • Stres. Môže byť spúšťačom opätovných nočných únikov moču po období suchých nocí. Dieťa môže stresovať napríklad začatie školskej dochádzky, narodenie súrodenca, hádky v rodine, choroba, šikanovanie alebo zneužívanie dieťaťa.
 • Kofeín. Kofeín môže mať na niektorých ľudí mierny diuretický efekt (hlavne pri veľkých dávkach), čo znamená, že zvyšuje tvorbu moču. Kofeín sa nachádza napríklad v čaji, káve, kole a tmavej čokoláde.
 • Zápcha. Objemné stolice pri prechode konečníkom môžu tlačiť a dráždiť zadnú časť močového mechúra, čo sa prejaví častejším močením. Takže deti, ktoré trpia dlhodobými ťažkosťami s vyprázdňovaním, majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku nočného pocikávania.
 • Deti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) majú tiež zvýšené riziko nočného úniku moču.

Ďalšie špecifické príčiny nočného pomočovania sú vzácne. Enuréza môže byť spôsobená napríklad močovými infekciami, epizódami zástavy dychu počas spánku (spánková apnoe) spôsobenými obštrukciou dýchacích ciest, ochorením diabetes mellitus (cukrovka) a zriedkavými chorobami močového mechúra.

Špecifická zdravotná príčina je pravdepodobnejšia, ak sa dieťa pocikáva aj počas dňa. K vylúčeniu týchto príčin musí lekár dieťa vyšetriť, vrátane vyšetrenia vzorky moču. Širšie spektrum vyšetrení sa indikuje u detí, ktoré majú ťažkosti s únikom moču takmer denne, aby sa vylúčili vzácnejšie poruchy močového mechúra.

Čo môžete vyskúšať, ak sa dieťa v noci pomočuje?

Detské plienky

Ak sa rozhodnete, že teraz je ten správny čas, prestaňte používať plienky na noc. Využívanie plienok deti málo motivuje, aby sa v noci nepomočovali. Jediným rizikom spánku bez plienok je pritom iba mokrá posteľ . Ak sa však bezplienkový pokus nepodarí, ešte nejakú dobu plienky používajte, hlavne u malých detí, a skúste ich znova vynechať  až o nejaký čas.

Pokoj, pocit istoty a lásky

Ako už bolo uvedené vyššie, ak zlyhá pokus naučiť dieťa kontrolovať pocity na močenie a vyprázdňovanie a zaobísť sa bez plienok, rozumným riešením je ešte nejakú dobu počkať a skúsiť to znovu o pár mesiacov neskôr. Liečba do piatich rokov dieťaťa zvyčajne nie  je potrebná. Raz za pár mesiacov vyskúšajte prestať s užívaním plienok na takú dlhú dobu, kým nebudete úspešní. Ak dieťa trápi únik moču v spánku dokonca ešte v období začiatku školskej dochádzky, je vysoko pravdepodobné, že čoskoro dôjde k vymiznutiu ťažkostí. Doba, kedy sa deti prestanú v noci pomočovať, je veľmi individuálna a u každého dieťaťa iná.

Dieťa kvôli nočným únikom moču v žiadnom prípade netrestajte. Rodičia by sa skôr mali zamerať na pochvalu, ak si všimnú zlepšenie. Snažte sa predchádzať akýmkoľvek rodinným či školským problémom, ktoré by mohli byť pre dieťa stresujúce. Ak sa epizódy nočného pomočovania objavia po určitej dobe, počas ktorej k nim nedochádzalo, príčinou môže byť skrytý stres či strach (napríklad šikanovanie v škole). V tom prípade vám môže pomôcť odhaliť príčinu aj detský psychológ.

Vysvetlenie situácie dieťaťu

Aby sa dieťa naučilo v noci nepocikávať, je nutná jeho spolupráca. Akonáhle je dieťa dostatočne staré na to, aby situácii porozumelo, je užitočné mu problematiku jednoducho vysvetliť, napríklad takto: "Ľudské telo počas celého dňa vyrába vodu, ktorú uloží do močového mechúra. Močový mechúr vyzerá ako balón, ktorý sa naplní vodou. Akonáhle sa naplní, otvára sa ako kohútik pri umývadle. Mechúr sa plní aj v noci, keď spíme. Kohútik od močového mechúra by však zaspať nemal a mal by nás prebudiť, keď je močový mechúr plný. "

Zodpovednosť dieťaťa

Keď je dieťa staršie (vo veku 5 až 6 rokov), poproste ho, aby vám pomohlo s výmenou mokrej bielizne. Hoci to najradšej robia rodičia sami, pretože to zvládnu oveľa rýchlejšie, mnohým deťom pomôže, keď to môžu urobiť práve ony. Môže to prispieť k väčšej motivácii dieťaťa v noci vstať a dôjsť na záchod, aby nedošlo k úniku moču v posteli a zašpineniu bielizne. Snažte sa zo situácie vytvoriť rutinnú záležitosť a nerobte kvôli nej rozruch.

Nočné vstávanie

Uistite sa, že dieťa netrpí strachom, či nemá problémy, ktoré by mu znemožnilo nočné vstávanie na záchod.  Môže ísť napríklad o strach z tmy či pavúkov, lezenie z hornej poschodovej postele dolu a podobne. Na noc môžete nechať svietiť malé svetlo v kúpeľni.

Pitný režim

Obmedzenie príjmu tekutín sa zdá rozumné, ale väčšinou nepomôže k vymiznutiu nočného pomočovania. Močový mechúr si musí zvyknúť na naplnenie a udržanie objemu moču. Ak sa obmedzí príjem tekutín počas celého dňa, močový mechúr nie je trénovaný na udržanie väčšieho objemu moču. Je rozumné neobmedzovať príjem tekutín cez deň, ale 2-3 hodiny pred spaním dať dieťaťu napiť len pri pocite smädu. Celkovo by deti mali vypiť 6-8 šálok tekutín denne.

Ako bolo tiež uvedené vyššie, kofeín v čaji, káve, kole a tmavej čokoláde môže prispievať k nočnému úniku moču. Ideálne je teda vyhnúť sa týmto nápojom a potravinám v období niekoľkých hodín pred spaním.

Nosenie dieťaťa na záchod

Je bežnou praxou, že dieťa prebudíme a odnesieme ho na záchod niekoľko hodín po tom, čo ide spať. No tento postup nie je ideálny, pretože môže problém predĺžiť. Dieťa si musí zvyknúť na to, aby sa samo prebudilo, akonáhle je močový mechúr naplnený. Deti si zvyčajne inak nepamätajú, že ich niekto zdvihol a odniesol na toaletu, čo teda nepomôže k dosiahnutiu vlastnej kontroly nad močovým mechúrom.

Uistite sa však, že dieťa chodí na záchod tesne pred spaním. Ak sa dieťa v noci prebúdza, mali by ste mu vysvetliť, aby v takom prípade išlo na záchod tiež.

Zápcha

Ak dieťa trpí zápchou, navštívte lekára, ktorý poradí a odporučí vhodnú liečbu. Liečba zápchy tiež väčšinou vyrieši problém s nočným pomočovaním.

Nocovanie mimo domova

Zvyčajne vznikajú obavy, že pobyt u kamarátov či príbuzných bude pre dieťa ponižujúcI a stresujúcI. No kupodivu nie je úplne nezvyčajné, že epizódy nočného pomočovania práve počas nocí strávených mimo domova vymiznú. Niekoľko dní mimo domova v spoločnosti chápavého príbuzného či kamaráta môže viesť k vymiznutiu epizód enurézy. Pre dieťa to môže byť veľmi pozitívna a povzbudzujúca skúsenosť.

Praktické tipy

Používajte vodeodolné plachty, obliečky a absorbčné prešívané podložky. Miesta na koži, ktoré pravdepodobne zvlhnú, je užitočné namazať hydratačným krémom, aby sme predišli zhrubnutiu a bolestivosti.

Aké možnosti liečby enurézy máme k dispozícii?

U väčšiny detí enuréza vymizne sama, preto v týchto prípadoch nie je liečba nutná. Čím je dieťa staršie, tým je vyššia pravdepodobnosť samovoľného vymiznutia nočného úniku moču. Ale v prípade, že sa stav nelepší, je vhodné liečbu začať čo najskôr.

Budiace prístroje - alarm systémy

Využitie budiacich prístrojov (čiže takzvaných enuretických alarmov) znižuje výskyt epizód nočného pocikávania približne u dvoch tretín detí a približne polovica detí zostane naďalej bez epizód nočného pomočovania aj po ukončení užívania týchto prístrojov.

Čo si pod pojmom budiaci prístroj predstaviť?

Princípom liečby je prebudenie dieťaťa ihneď po úniku malého množstva moču. K dispozícii sú rôzne typy prístrojov, napríklad malý prístroj či alarm, ktorý sa nosí na tele. Jeho súčasťou je senzor, ktorý sa nosí v pyžame alebo vreckách nohavíc. Senzor je prepojený s alarmom (prejavujúcim sa ako zvonček alebo vibrácie). Ak dôjde k zvlhnutiu senzoru, okamžite sa aktivuje alarm. Senzor umiestnený v podložke funguje na podobnom princípe, podložka je však umiestnená pod dieťa.

Ako fungujú budiace prístroje?

Senzory sú zvyčajne natoľko citlivé, že na spustenie alarmu vedie už únik nepatrného množstva moču. Dieťa sa prebudí a zabráni väčšiemu úniku moču. Malo by vstať a dokončiť vycikanie na toalete. Postupom času sa dieťa prebúdza iba pri naplnení močového mechúra, ale skôr, ako dôjde k úniku moču, alebo sa naučí spať celú noc bez úniku moču.

Kde môžem budiaci prístroj zohnať?

Poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou, ktoré vám odporučia firmy predávajúce budiace prístroje. Pracovníci firiem vyrábajúcich tieto zariadenia vám poskytnú aj návod, ako prístroj používať.  

Ako sa alarm používa?

Musíte si byť istí, že presne viete, ako alarm funguje. Používajte ho každú noc, kým dieťa aspoň 14 po sebe idúcich nocí zvládne bez epizód pomočovania.

Priemerne je na dosiahnutie tohto stavu potreba 3-5 mesiacov.

Spočiatku môže byť najlepším riešením, aby dospelý spal v rovnakej miestnosti ako dieťa. Výhodné je, keď dospelý môže vstať spolu s dieťaťom, lebo niekedy sa stane, že sa dieťa vydesí, akonáhle sa spustí alarm. Ale keď si dieťa na poplach zvykne, malo by prevziať zodpovednosť za vstávanie v čase zazvonenia alarmu. Postupom času by dieťa tiež malo zvládnuť opätovné nastavenie budíka po prebudení a výmenu mokrej posteľnej bielizne a oblečenia.

Problémy pri využívaní budiacich prístrojov

Môže sa stať, že dieťa niekedy iba vypne alarm a ihneď znovu zaspí. Pri užití niektorých typov alarmov je možné umiestniť prístroj mimo dosahu dieťaťa, čím je dieťa donútené vstať z postele, aby ho mohlo vypnúť.

Dajte si pozor na vybitie batérie prístroja.

Niekedy môže vzniknúť falošný poplach, ak sa dieťa v noci veľa potí.

Občas sa stane, že sa pri zazvonení alarmu zobudia všetci v dome okrem dieťaťa. To však nie je obvyklé. Ak sa to stane, zobuďte dieťa, aby mohlo alarm samo vypnúť.

Aký úspech má liečba pomocou týchto alarmov?

Dobrá šanca na vyliečenie pomocou alarmov je u starších detí (vo veku okolo 5 rokov a vyššom), ktoré sú už schopné porozumieť princípu liečby a majú z nej dokonca radosť (alarmy sa zvyčajne nepoužívajú u detí mladších ako 5 rokov). Za úspešnú liečbu môžeme považovať viac ako 14 po sebe idúcich nocí bez epizódy nočného úniku moču počas 3-5 mesiacov od začiatku užívania budiacich prístrojov.

Aj pri počiatočnej úspešnej liečbe sa nočné pomočovanie môže za určitú dobu po ukončení liečby znovu objaviť. Ak k tomu dôjde, je často nutná liečba na druhý pokus.

Tipy na zvýšenie úspešnosti liečby nočného pomočovania

Šanca, že liečba bude úspešná, je vyššia u motivovaných detí. Práve pomoc zo strany rodičov, odovzdanie zodpovednosti dieťaťu a pochvala za akékoľvek známky zlepšenia vytvára u dieťaťa správnu mieru motivácie, ktorá prispieva k dobrému efektu liečby.

Nočné pomočovanie zvyčajne nevymizne ihneď. Nejakú dobu trvá, než dôjde k adaptácii močového mechúra a zlepšeniu stavu dieťaťa. Medzi známky pokroku môžeme zaradiť: prebudenie a vypnutie alarmu, menšie vlhké škvrny na posteľnej bielizni, alarm aktivovaný až neskoro v noci alebo menej často v priebehu noci a noc bez úniku moču.

Ak sa úspech nedostaví, dieťa by nikdy nemalo byť trestané. Ak ste nezaznamenali žiadne zlepšenie pri používaní alarmov po dobu 4 týždňov, zrejme nejde o spôsob liečby, ktorý by dieťaťu vyhovoval. V tomto prípade by ste mali navštíviť pediatra a počas obdobia liečby s ním byť v kontakte. Lekár vám zodpovie otázky a poradí s potrebnými úpravami liečebného plánu.

Budiace prístroje sa obvykle používajú tak dlho, kým dieťa nemá 14 po sebe idúcich nocí bez úniku moču, potom môže byť liečba ukončená. Ak dôjde k znovuobjaveniu ťažkostí, je užitočné vrátiť sa k liečbe.

Budiace prístroje môžu byť užívané v kombinácii s ďalšími možnosťami liečby, napríklad liekom dezmopresínom alebo odmenami za úspech. Môžu sa tiež použiť, keď ostatné možnosti liečby nefungujú.

Lieky

Dezmopresín je liek, ktorý sa bežne používa na liečbu nočného pomočovania. Môže sa užívať krátkodobo (napríklad počas školského výletu či prespania mimo domova), ale aj dlhodobo. Je účinný približne u 70 percent detí.

Čo je dezmopresín?

Dezmopresín je neznámnější liek používaný pri ťažkostiach s nočným pomočovaním. Užíva sa pred spaním. K dispozícii je vo forme dvoch typov tabliet:

 • Tabletka k prehltnutiu
 • Tabletka, ktorá sa vloží pod jazyk, kde sa rozpustí a vstrebáva sa priamo do krvného obehu. Výhodou rozpustnej tablety je, že vstrebávanie nie je ovplyvnené potravou v žalúdku.

Aký je mechanizmus účinku dezmopresínu?

Dezmopresín znižuje množstvo moču produkovaného počas noci obličkami. Vďaka tomu je náplň močového mechúra počas noci menšia.

Tabletka sa užíva zvyčajne pred spaním. Hodinu pred užitím lieku a nasledujúcich osem hodín by dieťa malo piť len malé množstvá tekutín (pozri nižšie).

Aká je účinnosť dezmopresínu?

U väčšiny detí vedie užívanie dezmopresínu k preukázateľnému zlepšenu, čo znamená noci s menším únikom moču či noci úplne bez úniku moču.

Ak je liečba dezmopresínom neúčinná, uplatňujú sa ďalšie špecifické typy liečby, ktoré sú však ordinované už lekárom špecialistom, na ktorého vás odkáže pediater.

Aké výhody má užívanie dezmopresínu?

Výhodný je sám o sebe spôsob, ktorým liek funguje (znižovanie množstva produkovaného moču), navyše užívanie dezmopresínu so sebou prináša okamžitý efekt, ktorý sa prejaví už počas prvej noci od začiatku liečby. To môže byť pre dieťa veľmi povzbudzujúce.

Ak sa efekt počas pár dní nedostaví, je nepravdepodobné, že liečba bude fungovať. Niekedy sa však môže stať, že počiatočná aplikovaná dávka nie je dostatočná.

Ak liečba dezmopresínom v počiatku nezafunguje, lekár odporučí zvýšenie dávky. Ďalšou príčinou nedostatočného účinku dezmopresínu môže byť konzumácia potravín, ktoré ovplyvňujú vstrebávanie lieku do tela. Môžete preto vyskúšať podať dávku dezmopresínu až hodinu a pol po poslednom jedle. Pred spaním už dieťaťu jedlo nedávajte.

Ak tieto odporúčania nepomôžu, môžete vyskúšať dezmopresín vo forme rozpustnej tabletky.

Aké nevýhody má užívanie dezmopresínu?

Liek nemusí fungovať u všetkých detí. U pacientov, kde liečba bola úspešná a teda ukončená, existuje aj napriek dobrému efektu liečby šanca, že sa nočné pomočovanie po čase opäť objaví (trvalé vymiznutie nočného pomočovania je pravdepodobnejšie pri používaní budiacich prístrojov než dezmopresínu).

Kedy a ako sa dezmopresín užíva?

Liečba pomocou budiacich prístrojov sa v súčasnej dobe odporúča ako metóda prvej voľby. No napriek tomu sa dezmopresín používa ako prvý liek u detí, kde potrebujeme dosiahnuť rýchly efekt či krátkodobú kontrolu nad močením (napríklad spánok dieťaťa mimo domova, pobyt v škole v prírode).

Dezmopresín sa využíva, pretože sa efekt dostaví rýchlejšie ako pri použití budiacich prístrojov. V prípade, že je nutné ho užívať z dôvodu zaistenia krátkodobej kontroly nad pocikávaním, je vhodné začať užívanie približne týždeň pred plánovanou udalosťou. Získame tiež čas, počas ktorého môžeme zhodnotiť, nakoľko účinné jeho užívanie je.

Dezmopresín sa užíva u detí vo veku nad 7 rokov, ale v niektorých prípadoch je možné ho užiť aj u detí mladších. Nie je určený pre deti vo veku do 5 rokov. Deti vo veku 5-7 rokov môžu užívať dezmopresín, ak ešte nie sú dostatočne zrelé na používanie budiacich prístrojov. Liek sa môže tiež užívať ako doplnková metóda spoločne s využívaním budiacich alarmov.

Ak nastavená liečba funguje, je možné v nej pokračovať. Ak sa odpoveď na liečbu objavila až po štyroch týždňoch, tak sa dezmopresín zvyčajne podáva celkovo po dobu troch mesiacov. Potom sa vysadí po dobu jedného týždňa, aby sme posúdili účinok a zhodnotili, či je jeho užívanie naďalej potrebné.

Pokiaľ došlo len k čiastočnej odpovedi na liečbu, možno dávku lieku zvýšiť a jeho aplikáciu upraviť na podanie 1-2 hodiny pred spaním.

S týmto nastavením by liečba mala pokračovať ďalších 6 mesiacov. No ak po štyroch týždňoch takto upravenej liečby nevidíme odozvu na liečbu, je liečba zvyčajne ukončená.

Je užívanie dezmopresínu spojené s nežiaducimi účinkami?

Vedľajšie účinky sa vyskytujú zriedkavo. Ak sa vyskytnú, patria medzi ne bolesť hlavy, nevoľnosť, mierne bolesti brucha. Tieto nežiaduce účinky nie sú závažné a po ukončení liečby úplne vymiznú.

Najzávažnejší možný vedľajší účinok pri užívaní dezmopresínu súvisí s mechanizmom, ktorým liek funguje, teda znížením množstva vyprodukovaného moču.

Veľmi zriedka to môže viesť k preťaženiu organizmu tekutinou (telo zadržiava príliš veľa vody). Tento stav môže viesť k vzniku kŕčov a ďalších vážnych problémov. Je potrebné zdôrazniť, že tento stav je veľmi vzácny a jeho vznik veľmi nepravdepodobný.

Ale ak dieťa užíva dezmopresín, mali by sa dodržiavať určité opatrenia:

 • Dieťa by nemalo piť príliš veľa tekutín vo večerných hodinách. Môže piť len malé dávky tekutín na zmiernenie pocitu smädu.
 • Hodinu pred podaním dezmopresínu a nasledujúcich osem hodín by dieťa nemalo vypiť viac ako jednu šálku vody s objemom približne 240 ml.
 • Dezmopresín nepodávajte dieťaťu, ktoré trpí hnačkou či nevoľnosťou a vracaním, kým sa tento stav neupraví. Deti, ktoré vracajú či majú hnačku, by mali mať dostatočný prísun tekutín.

Systém odmien

Systém odmien, ktorý zahŕňa napríklad zaznamenávanie pokroku do grafu, si kladie za cieľ odmeniť dieťa za vzniknuté pokroky počas liečby. To môže viesť k povzbudeniu dieťaťa, ktoré sa vďaka tomu bude viac snažiť vyriešiť problém s nočným pomočovaním.

Ako vyzerajú tabuľky odmien?

Zvyčajne ide o kalendár, v ktorom je u každého dňa priestor na poznámky. Za každý deň, keď nedôjde k pocikaniu, je do kalendára nalepená hviezdička. Ak k úniku moču dôjde, miesto pre daný deň zostane prázdne.

Existuje mnoho variantov a typov týchto záznamov. Buď vám nejakú formu tabuľky poskytne pediater, alebo ďalšou možnosťou je vyrobiť tabuľku priamo doma s dieťaťom. Okrem hviezdičiek môžete jednotlivé dni rôzne vyfarbovať podľa úspešnosti liečby, napríklad červená farba, ktorá značí noci bez epizódy pomočovania, modrá farba značí noci, kedy došlo k epizóde úniku moču, žltá farba značí zlepšenie. Ide o vizuálnu pripomienku dosiahnutého pokroku, ktorá je pre deti dôležitá.

Návrh liečebného plánu

Dieťa musí byť vo veku, keď je už schopné spolupracovať a pochopiť, čo sa od neho očakáva (vek 4-5 rokov a vyššie). Plán liečby by mal byť prispôsobený veku dieťaťa. Liečba môže prebiehať formou hry. Pred spaním ukážte dieťaťu graf záznamov, aby si pripomenulo dosiahnuté pokroky.

Pokiaľ noc prebehla bez pocikania sa, nasledujúce ráno pred dieťaťom dostatočne vyjadrite svoju radosť nad tým, ako noc zvládlo, a nalepte do tabuľky ďalšiu hviezdičku či vymaľujte políčko príslušnou farbou.

Ak v noci došlo k úniku moču, netrestajte dieťa za neúspech. Povedzte mu niečo povzbudivé, napríklad  "Nič sa nedeje, zajtra to môžeme skúsiť znova."

Graf (či tabuľka) by mali byť vyvesené na viditeľnom mieste. Ak má liečba dobrý efekt, ukazujte graf a rozprávajte ostatným v prítomnosti dieťaťa o tom, aké je šikovné a robí neustále pokroky. Ale buďte citliví, aby ste dieťa neuviedli pred ostatnými do rozpakov. Niektoré deti nechcú, aby ostatní o epizódach pomočovania vôbec vedeli. Ak pokroky v liečbe nie sú viditeľné, zdržte sa pred ostatnými akýchkoľvek komentárov, ktoré by dieťa mohli odradiť.

Pokrokom nemusí byť iba úplne suchá noc. Dieťa môže získať hviezdičku či bod tiež za čiastkové formy úspechu či zlepšenie, na ktorých ste sa s dieťaťom dohodli, napríklad ak pred spaním dôjde na toaletu, ak vstane a oznámi rodičom, že sa pocikalo, pomôže s výmenou mokrej bielizne, dodržiava odporúčané množstvo tekutín počas dňa, a tak ďalej.

Odmeny

Systém hviezdičkového grafu umožní uzatvorenie dohody medzi vami a dieťaťom. Požiadavky na dieťa musia byť reálne. Ak dieťa trpí nočným pomočovaním každú noc, potom akýkoľvek náznak zlepšenia musí byť odmenený. Ak je nočné pomočovanie menej časté, tak cieľom, ktorý bude odmenený, bude napríklad týždeň bez nočného úniku moču. Môžete sa s dieťaťom dohodnúť, že dostane odmenu za určitý počet nazbieraných hviezdičiek či farebných políčok.

Každá rodina má svoju vlastnú predstavu o tom, ako by odmena mala vyzerať. Pre niektoré deti je dostatočná odmena v podobe narastajúceho počtu lesknúcich sa hviezdičiek. V niektorých rodinách rodičia odmeňujú dieťa malým darčekom, napríklad sladkosťami. Niektorí rodičia sa s deťmi dohodnú a získané body speňažia na ďalšie aktivity (napríklad výlety za kúpaním alebo do obľúbenej reštaurácie).

Neexistujú pevne dané pravidlá, ale dôležité je dodržať dohodu, ktorá bola stanovená medzi rodičom a dieťaťom. Musíte dodržať to, čo ste sľúbili. Ak to tak nebude, dieťa bude zmätené a môže ho to odradiť od pokračovania v liečbe. Preto nezabúdajte na odmeny. Tiež sa snažte dieťa podporiť, hoci sa liečba práve nedarí. Nikdy by ste nemali dieťaťu z grafu získané body odčítať kvôli ďalšej neúspešnej noci.

Výskumné štúdie preukázali, že systém odmien v niektorých prípadoch pomáha pri liečbe nočného pomočovania. Ale v prípade, že nefunguje, má byť dieťa za drobné pokroky tiež odmeňované. Ak sa pokrok nedostaví ani po niekoľkých týždňoch, je rozumné tento postup ukončiť a vyskúšať ho znovu za niekoľko mesiacov.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Eva Magyarova
Vzdelanie: lekárka
Použité zdroje:

Preložené a upravené podľa nhs.uk

Zdroje obrázkov:

Dollarphotoclub.com

Dátum vydania: 30. januára 2018, 12:10
Dátum plánovanej revízie: 30. januára 2020, 12:10
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií