Infekcia MRSA: všetko čo potrebujete vedieť

Infekcia MRSA: všetko čo potrebujete vedieť
1. marec 2018 5:30

MRSA (“mersa”) je kmeň zlatého stafylokoka (baktérie), ktorý je odolný voči množstvu bežne používaných antibiotík. Liečba infekcie MRSA môže byť v porovnaní s inými bakteriálnymi infekciami oveľa ťažšia. Názov MRSA predstavuje skratku pre baktériu meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus. Meticilín je antibiotikum používané v anglosaských krajinách k likvidácii stafylokokov. Na Slovensku namiesto meticilínu používame oxacilín. Možno ste už počuli o názve "superbaktéria", čo je pojem pre baktérie odolávajúce antibiotikám, akou je napríklad práve MRSA.

Stafylokokus aureus (známy tiež ako zlatý stafylokok) je bežne sa vyskytujúca baktéria. Vyskytuje sa často na koži, v nosovej dutine a v krku, a môže spôsobiť mierne kožné zápaly, napr. afty či kožné ochorenie nazvané impetigo (1).

Ak sa baktérie dostanú napríklad do rany na koži, môže to viesť k vzniku život ohrozujúcich infekcií, napríklad "otravy krvi" či vzniku infekčnej endokarditídy (zápal vnútornej výstelky srdcovej dutiny nazývanej endokard).

Príznaky infekcie vyvolanej MRSA

Príznaky infekcie MRSA môžu byť odlišné v závislosti na postihnutej časti tela (2).

Infekcie kože a mäkkých tkanív

Ak infekcia zasiahne kožu, dôsledkom môže byť vznik infekcie v rane, vznik vredu či abscesu (ohraničeného zápalového ložiska). Ak sa infekcia rozšíri do hlbších vrstiev kože, vznikne stav označovaný ako celulitída (pozor, nemýľte si ho s neškodnými kozmetickými zmenami podkožného tuku na stehnách a bokoch, ktoré sa volajú rovnako!).

Medzi typické príznaky patrí:

 • Začervenanie
 • Opuch
 • Necitlivosť
 • Bolesť
 • Nahromadenie hnisu

Medzi ďalšie príznaky patrí vysoká teplota až horúčka a pocit celkovej nevoľnosti a slabosti. Stavy uvedené vyššie však môžu byť spôsobené aj inými bakteriálnymi pôvodcami, preto výskyt týchto príznakov nemusí znamenať, že trpíte infekčným ochorením spôsobeným MRSA.

Invazívne MRSA infekcie

Ak baktérie MRSA preniknú hlbšie do organizmu či priamo do krvi, môže to viesť k vzniku závažnejšieho stavu.

Medzi príznaky invazívnej infekcie patria:

 • Telesná teplota 38°C či vyššia
 • Zimnica
 • Celkový pocit nevoľnosti
 • Závraty
 • Zmätenosť
 • Bolesti svalov
 • Bolesti, opuch a necitlivosť postihnutej časti tela

Príklady invazívnej MRSA infekcie:

 • „otrava krvi“ (sepsa) - tento stav môže viesť k vzniku septického šoku, pri ktorom dochádza okrem iného k poklesu krvného tlaku na veľmi nízku úroveň
 • infekcia močového traktu - infekcia môže postihnúť obličky, v ktorých prebieha tvorba moču, a ďalej močové cesty, ktorými následne moč prechádza a odchádza von z tela
 • endokarditída - zápal vnútornej výstelky srdca a srdcových chlopní
 • zápal pľúc - infekcia postihujúca pľúca
 • burzitída - zápal postihuje vačky pod kožou naplnené tekutinou (burzy), ktoré bývajú lokalizované v blízkosti kĺbov
 • septická artritída - zápal kĺbov
 • osteomyelitída - zápal kostnej drene

Príčiny vzniku MRSA infekcie

Až 1 z 30 ľudí je kolonizovaný baktériami MRSA. Podobne ako u iných druhov stafylokokov je nosičstvo MRSA zvyčajne neškodné a u väčšiny zdravých ľudí nie je dôvod na obavy (3).

Baktéria MRSA však môže spôsobiť problémy, ak sa dostane do organizmu, alebo v prípade, že nositeľom je osobav zlom zdravotnom stave (4).

Ako sa infekcia baktériou MRSA šíri?

Baktéria MRSA sa zvyčajne šíri prostredníctvom kožného kontaktu medzi nosičmi (osobami, u ktorých už infekcia prebieha, či iba nositeľmi baktérií na povrchu kože).

zlatý stafylokok elektrónový mikroskop

 

Baktéria sa tiež môže šíriť pri používaní infikovaných uterákov, obliečok, oblečenia, obväzov alebo iných predmetov, ktoré boli používané infikovanou osobou. Baktéria MRSA je schopná prežívať dlhú dobu na predmetoch a povrchoch, napríklad na kľučkách dverí, umývadlách, podlahách, čistiacich prostriedkoch.

Infekcia MRSA v nemocniciach

Najväčšie riziko vzniku infekcie predstavuje pobyt v nemocnici. Infekcia MRSA tu vzniká ako takzvaná nozokomiálna infekcia (infekcia vyvolaná počas pobytu v nemocnici).

Príčiny vzniku

 • V nemocničnom prostredí sa vyskytuje mnoho rôznych osôb, medzi ktoré patria pacienti, návštevy a personál, čo baktériám vytvára jednoduchšie podmienky na šírenie.
 • Pacienti sú často oslabení základným ochorením, na tele mávajú vstupné body pre ľahšie šírenie infekcie, napr. operačné rany, popáleniny, katétre pre zabezpečenie výživy a vnútrožilové vstupy.
 • Pacienti v nemocnici väčšinou mávajú väčšie zdravotné ťažkosti ako bežná populácia, čo ich robí náchylnejšími k vzniku infekcie.

Kto je najviac ohrozený vznikom MRSA infekcie?

V nemocničnom prostredí ste vystavení vyššiemu riziku vzniku infekcie MRSA, ak:

 • je váš zdravotný stav vážny
 • máte otvorenú ranu, popáleninu či porezania na koži
 • máte zavedený katéter či vnútrožilový vstup
 • trpíte dlhotrvajúcim kožným ochorením (napr. vred predkolenia či psoriáza)
 • nedávno ste prekonali operáciu
 • často ste užívali antibiotiká, ktoré nie sú účinné proti infekcii MRSA

Mimoriadne ohrození, čo sa týka vzniku infekcie, sú pacienti hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti a chirurgických oddeleniach.

Infekcie MRSA mimo nemocníc

Hoci je to oveľa menej pravdepodobné, k vzniku infekcie MRSA môže dôjsť aj mimo zdravotnícke zariadenia. Ide o komunitnú infekciu MRSA. V porovnaní s infekciami vzniknutými v nemocnici sú komunitné infekcie zvyčajne menej závažné, vo väčšine prípadov postihujú kožu a mäkké tkanivá.

Nasledujúce faktory zvyšujú riziko vzniku infekcie MRSA mimo nemocnice:

 • bývanie v prostredí s väčším počtom ľudí (napr. vojenská základňa, väzenie, študentské internáty)
 • častý kontakt koža na kožu (viac infekcií MRSA bolo hlásených u ľudí, ktorí prevádzkujú kontaktné športy, napr. ragby)
 • pri výskyte odretej či nejakým spôsobom poškodenej kože (cez poškodenú kožu môžu baktérie ľahšie preniknúť do organizmu)
 • požičiavanie predmetov, ktoré môžu byť kontaminované, kontakt s infikovanými povrchmi (napr. riad, náradie, povrchy, ktoré môžu byť kontaminované MRSA infekciou a pri dotyku osoby môže dôjsť k šíreniu infekcie)
 • zanedbávanie hygieny (v prípade porušenia pravidiel hygieny je všeobecne vyššie riziko vzniku infekcie, preto si pravidelne umývajte ruky a akékoľvek defekty kože udržujte čisté a kryté)

Ak má praktický lekár podozrenie na vznik infekcie MRSA, môže vykonať ster z kože k prípadnej detekcii infekcie.

Prevencia vzniku infekcie MRSA

Pokiaľ nemocničný personál, pacienti aj návštevníci dodržiavajú základné hygienické pravidlá, je možné zabrániť vzniku infekcie aj jej šíreniu.

Pacienti

U väčšiny pacientov, ktorí sú do nemocnice prijatí, je pred prijatím vykonávaný screening infekcie MRSA a v prípade nálezu baktérií na koži je zahájená zodpovedajúca terapia.

Tento postup výrazne znižuje riziko nákazy infekciou MRSA. Napriek tomu existujú aj ďalšie opatrenia, ktoré riziko vzniku infekcie znižujú. Medzi ne patria:

 • umývanie rúk po každom použití toalety (niektoré nemocničné zariadenia dávajú k dispozícii ručné utierky)
 • umývanie rúk bezprostredne pred jedlom a po ňom
 • dodržiavanie pokynov uvedených vyššie, čo sa týka odrenín a rán na koži či zavedených zariadení (napr. v prípade zavedeného močového katétra), aby nedošlo k vzniku infekcie
 • v prípade zistenia nečistej toalety či kúpeľne nahlásenie tejto skutočnosti nemocničnému personálu (nebojte sa osloviť personál v prípade, že máte pochybnosti ohľadom hygieny)

Pokiaľ sa u Vás vyskytnú akékoľvek príznaky infekcie (napr. opuch, hnis, vysoké teploty, horúčky) po návrate domov, kontaktujte nemocničné zariadenie, praktického lekára, či záchranku (na čísle 155 alebo 112), aby vám poradili, ako v danej situácii postupovať ďalej.

Snažte sa získať čo najviac informácií a odporúčaní týkajúcich sa pobytu v nemocnici

Návštevy pacientov

Ak idete do nemocnice navštíviť blízku osobu, môžete prispieť k tomu, aby riziko vzniku infekcie a pravdepodobnosť šírenia boli čo najnižšie. Dôležité je dodržiavanie hygieny rúk pred vstupom na oddelenie a po odchode z neho. V prípade vzájomného dotýkania by ste predtým mali použiť obrúsky na ruky či dezinfekčný gél. Dezinfekčné gély na ruky či obrúsky bývajú väčšinou umiestnené v blízkosti pacientovho lôžka a pri vstupe na oddelenie.

Nemocničný personál

Personál, ktorý prichádza do kontaktu s pacientmi, musí udržiavať vysokú úroveň hygieny a dbať na zvýšenú opatrnosť pri liečbe pacientov s infekciou MRSA.

Zamestnanci by si mali dôkladne umývať ruky pred aj po kontakte s pacientom, ďalej pred a po ukončení používania pomôcok, vybavenia či odevov, po prezliekaní postelí a pred manipuláciou s potravinami.

Ak sú ruky viditeľne špinavé, mali by sa umyť okrem rýchlo pôsobiaceho antiseptického roztoku (napríklad vlhkými utierkami alebo dezinfekčným gélom na ruky) aj vodou a mydlom.

Ak personál prichádza do kontaktu s otvorenými ranami a odreninami na koži pacientov, mal by používať jednorazové rukavice (napr. pri výmene obväzov, manipulácii s ihlami, alebo pri zavádzaní vnútrožilových vstupov). Po zložení rukavíc je potrebné si starostlivo umyť ruky.

 

umývanie rúk v umývadle

 

Nemocničné prostredie (podlahy, toalety, postele) musí byť udržiavané suché a čisté.

Pacienti s už preukázanou infekciou MRSA, vrátane podozrenia na jej výskyt, by mali byť izolovaní.

Pohyb pacientov medzi jednotlivými oddeleniami môže prebiehať len ak je to nevyhnutne potrebné.

Dodržiavanie týchto krokov vedie k zníženiu rizika vzniku infekcie u pacientov aj ďalších osôb.

Prevencia vzniku infekcie MRSA mimo nemocníc

Dodržiavanie nasledujúcich odporúčaní znižuje riziko nákazy a šírenia infekcie mimo nemocnice:

 • pravidelne si umývajte ruky, kúpte sa, či sprchujte
 • nechty udržujte krátke a čisté, pretože pod dlhými nechtami sa udržujú baktérie
 • nepožičiavajte si medzi sebou prostriedky, ktoré prichádzajú do kontaktu s pokožkou (napr. mydlá, pleťové mlieka, krémy, kozmetiku)
 • nepoužívajte cudzie uteráky
 • nepoužívajte žiadne osobné predmety, ktoré prichádzajú do kontaktu s pokožkou (napr. holiace strojčeky, pilníky na nechty, zubné kefky, hrebene, kefy na vlasy) bez toho, aby ste ich pred použitím dôkladne vyčistili
 • ak máte na koži akékoľvek odreniny či rany, dbajte na to, aby zostali suché a prekryté, kým sa nezahoja

Vyšetrovanie (screening) infekcie MRSA

Nižšie sú uvedené najčastejšie kladené otázky týkajúce sa vyšetrenia pri podozrení na infekciu MRSA:

Kto by mal byť vyšetrený na prítomnosť infekcie MRSA?

Vyšetrenie na prítomnosť infekcie MRSA sa zvyčajne uskutočňuje u pacientov pred prijatím do nemocnice (pred plánovaným i neodkladným príjmom).

Vyšetrenie sa odporúča predovšetkým u skupín pacientov s najväčším rizikom vzniku infekcie počas pobytu v nemocničnom zariadení. Ide o tieto typy pacientov:

 • osoby, ktoré boli už v minulosti infikované či kolonizované (nosiči baktérie na kožnom povrchu) baktériou MRSA
 • osoby, ktoré boli prijaté na vysoko rizikové pracoviská (chirurgické oddelenie, oddelenie dialýzy, onkologické oddelenie, traumatológia)
 • pacientov, ktorí nezostávajú v nemocnici cez noc, nie je treba rutinne vyšetrovať

Z akého dôvodu ma môžu vyšetriť?

Mnoho ľudí patrí medzi nositeľov baktérie MRSA na povrchu kože. Tento stav je obvykle neškodný, ale v prípade, že dôjde k prieniku baktérie do organizmu (cez porušenú kožu), alebo je nositeľom osoba v závažnom zdravotnom stave, môže viesť k vzniku problémov a komplikácií.

Infekciou MRSA sú ohrození obzvlášť pacienti v nemocnici, pretože trpia závažnejšími zdravotnými problémami a navyše sú obklopení veľkým počtom ďalších pacientov, zamestnancov a návštev, ktoré môžu infekciu šíriť.

Prevedením jednoduchých vyšetrení je možné zistiť, či ste nositeľmi baktérie MRSA na koži. V prípade pozitívneho nálezu je možné začať jednoduchú liečbu, vďaka ktorej sa zbavíte čo najväčšieho počtu baktérií pred prijatím do nemocnice. Tým je minimalizované riziko rozšírenia infekcie u vás aj ďalších osôb vo vašom okolí.

Kedy a kde ma vyšetria?

Vyšetrenie sa zvyčajne uskutočňuje u pacientov, ktorí sú do nemocnice prijatí z dôvodu nutnosti operácie. Vyšetrenie môže byť vykonané pred prijatím, v ambulancii, či v ordinácii praktického lekára.

Bežne sa vykonávajú výtery spoločne s ďalšími odbermi v rámci predoperačného vyšetrenia, ktoré predchádza prijatiu pacienta do nemocnice (vyšetrenie krvného tlaku, odbery krvi atď.).

Ako prebieha vyšetrenie?

Vyšetrenie pravdepodobne vykoná zdravotná sestra, ktorá zotrie povrch kože vatovým tampónom.

Výtery pomocou tampónov možno vykonať z rôznych miest (nosová dutina, krk, oblasť podpazušia, trieslová krajina a všetky oblasti poškodenej kože). Vyšetrenie je nebolestivé a trvá iba niekoľko sekúnd.

Za ako dlho budú k dispozícii výsledky?

Tampóny sú následne odoslané do laboratória, kde prebehne testovanie. Výsledky sú väčšinou k dispozícii za 3-5 dní, občas je testovanie zvládnuté počas krátkej doby a výsledky sú známe ešte v ten istý deň.

Čo bude nasledovať po testovaní?

Ak je testovaním zistené, že ste nositeľmi baktérie na koži či v nosovej dutine, nemocničné zariadenie alebo lekár vás bude kontaktovať. Ak bolo nosičstvo zistené, nerobte si kvôli tomu starosti. Mnoho ľudí je nositeľom MRSA infekcie.

Nosičstvo MRSA baktérie neznamená chorobu a väčšinou nepredstavuje riziko pre zdravých ľudí vo vašom okolí (vrátane starších zdravých ľudí, tehotných žien a detí). Lekár či zdravotná sestra vám povie, aký bude ďalší postup.

Ak nie ste nositeľmi baktérie MRSA, je možné pokračovať v nemocničnej starostlivosti, ako bolo naplánované.

Aký bude ďalší postup v prípade, že sa zistí nosičstvo baktérie MRSA?

Ak ste nositeľmi baktérie MRSA na koži, je možné, že nebudete môcť ihneď podstúpiť plánovanú operáciu či zákrok. Najskôr sa treba zbaviť MRSA nosičstva, aby sa predišlo vzniku infekcie a jej šíreniu na ostatných pacientov.

Ako sa lieči nosičstvo MRSA?

Lekár s vami podrobne preberie liečebný postup. Ten zvyčajne zahŕňa používanie antibakteriálnych prostriedkov (napríklad mydlo) a špeciálny krém do nosa.

Odporučia vám výmenu oblečenia, plachiet a obliečok na vankúše každý deň, zvyčajne po dobu piatich dní.

Počas eradikačnej liečby nie je nutný pobyt v nemocnici. Liečba väčšinou trvá do dňa plánovanej operácie alebo zákroku, väčšinou do piatich dní. Po prekonanej liečbe pred nástupom do nemocnice nie je zvyčajne potrebné screening znova opakovať.

Aký bude postup v prípade, že plánovaná operácia musí byť vykonaná hneď?

Ak je plánovaný operačný zákrok naliehavý a musia vás urýchlene prijať do nemocnice, umiestnia vás väčšinou na zvláštnu izbu a liečba nosičstva MRSA sa začne čo najskôr.

Liečba infekcie MRSA

Ak máte infekciu MRSA, zrejme bude nutné začať liečbu antibiotikami (5).

Pokiaľ screening MRSA preukáže, že ste len nositeľom baktérie na koži, bude potrebné začať liečbu na odstránenie baktérií.

Dekolonizácia

Proces dekolonizácie zahŕňa použitie antimikrobiálnych produktov, ktoré zabezpečia odstránenie baktérií z povrchu pokožky.

Na odstránenie baktérií MRSA zvnútra nosa je možné použiť antimikrobiálny krém, na odstránenie baktérií z pokožky hlavy sa používa antimikrobiálny šampón.

Vyššie spomínané produkty sa používajú raz až dvakrát denne počas piatich dní, pričom nie je nutná hospitalizácia. Túto liečbu môžete podstúpiť v domácom prostredí pred prijatím do nemocnice z dôvodu plánovaného zákroku.

Počas procesu dekolonizácie by ste sa mali umývať každý deň a osušiť sa zakaždým novým uterákom. Tiež by ste mali nosiť každý deň čerstvo vyprané oblečenie a prezliekať posteľnú bielizeň. Bielizeň perte pri vysokej teplote, oddelene od oblečenia a lôžkovín ostatných členov domácnosti.

Liečba infekcie kože a mäkkých tkanív

Menej rozsiahle infekcie kože a mäkkých tkanív, napr. malé pľuzgiere či abscesy, sa môžu niekedy vyriešiť iba chirurgickou incíziou (rozrezaním) a vypustením zápalového obsahu.

Proces incízie (rozrezania) a následnej drenáže spočíva v prepichnutí špičky pľuzgiera či abscesu sterilnou ihlou alebo skalpelom a vo vypustení obsahu. Pred výkonom sa väčšinou používa miestne anestetikum k znecitliveniu postihnutej oblasti.

Rozsiahlejšie kožné infekcie (napr. celulitída) vyžadujú podávanie antibiotík vo forme tabliet.

Ak sa infekcia kože a mäkkých tkanív vyvinie počas pobytu v nemocnici, pričom môžete mať ešte vyššiu náchylnosť k šíreniu infekcie (ak trpíte závažným základným ochorením), antibiotiká sa podajú intravenóznou cestou (injekčným podaním do žily).

Liečba invazívnej infekcie

Pokiaľ ste sa infikovali baktériou MRSA v nemocnici, pravdepodobne vás umiestnia na izolačnú miestnosť. Týmto spôsobom je znížené riziko bakteriálneho šírenia na ostatných pacientov.

Jednou z možností je, že na izolačnom izbe bude pacient umiestnený sám, alebo bude hospitalizovaný na malom oddelení s ďalšími pacientmi, u ktorých bola preukázaná infekcia MRSA. Naďalej budete mať možnosť stretávať sa s vašimi blízkymi, je však nutné, aby návštevníci dodržiavali hygienické pravidlá, predovšetkým si dôkladne umývali ruky pred návštevou a po nej, a rovnako tak aj v prípade dotýkania sa infikovanej osoby.

V prípade závažnejšej invazívnej MRSA infekcie liečba zahŕňa podávanie antibiotík injekčnou cestou po dobu niekoľkých týždňov. Väčšinou je použitá kombinácia rôznych antibiotík.

Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Preložené a upravené podľa Patient.info

Zdroje obrázkov:

Pixabay.com a Dollarphotoclub.com

Dátum vydania: 1. marec 2018 5:30
Dátum plánovanej revízie: 1. marec 2020 5:30
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií